2011-11-02

Löftet om en fredlig värld

Den Största fred som människor med god vilja genom århundraden har riktat sitt hopp om, som siare och poeter genom oräkneliga generationer har gett uttryck för i sina visioner, och som utlovats, från tidsålder till tidsålder i de religiösa heliga skrifterna, är nu möjligt för världens nationer.

För första gången i mänsklighetens kollektiva historie är det möjligt för var och en att se hela planeten, med dess myriad av olika människor, i ett perspektiv, i sin helhet. Världsfred är inte bare mjöligt men det är oundvikligt.  Det är nästa steget i utvecklingen av planeten är som en stor tänkare säger - “mänsklighetens planetarisering”.

Om fred ska komma efter stora lidelser då en envis mänsklighet håller fast i gamla beteendemönster eller vill omfattas av en konsultativ vilja är valet alla på jorden står framför. Den här kritiska tidpunkten när stora och svårlösta problem står framför dörren – det är nu ett gemensamt problem för hela världen – ska inte misslyckas i att hitta lösningar – då vill det bara öka antal konflikter och oordning.

Det finns gynnsamma tecken: Nationernas Förbund och Förenta Nationerna har bidragit i stor grad till en ny orientering – men fortfarande är mycket arbete kvar.

För inspirerande läsning kan jag rekommendera “Löftet om världsfred” från oktober 1985 – skrivet av Bahá’í-trons världscenter. Här hittar du bra material till studiecirklar och samtalsträffar om hur man kan skapa en bättre fredligare värld.

www.bahaiforlaget.se hittar du även andra böcker som tar sig an fredstemat och visionen om en ny världsordning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar