2011-11-21

Rörelsen mot en ny världsordning har börjat

En ny världsordning står framför oss. Början var år 1844 när Báb (1819-1850) berättade att han inledde den nya tiden, en tidsålder, baserad på andliga principer – en ny världsordning. Han sade även att en än större gudomlig budbringare ville inom kort förklara principerna, och i detalj lägga grunden för ett nytt tankesystem, en ny religion. Bahá’u’lláh (1817-1892) förkunnade år 1863 att han var den som med sitt budskap skulle leda världen framåt mot mänsklighetens enhet.

Som grundare av bahá’í-tron berättade Bahá’u’lláh i ett flertal böcker om hur hans religion skulle spridas, dess kärnbudskap som är enhet och hur de mänskliga resurserna skulle utvecklas. I dag med över 6 miljoner bahá’íer i nästan alla av världens omkring 200 länder finns en växande kärna individer – en gräsrotrörelse – som för fram rörelsen mot en ny världsordning.

Från område till område, i början med små grupper, familjer eller enstaka individer, till idag grupper och större enheter av troende i byar och tätorter, städer, områden och regioner, från land efter land – samlas de troende, som en folkrörelse, driven av växande andliga krafter – i studiecirklar, andaktsmöten, barnklasser och offentliga möten för att lära sig mera om denna dynamiska processen.

I dag är det (sedan 1963) Universella Rättvisans Hus som vägleder bahá’í-världen. De förklarar och uppmuntrar bahá’íerna att dela med sig av budskapet – en ny världsordning baserad på andliga principer.

Den nya tiden kräver nya lösningar, nya insikter och ödmjukhet utveckla och omdana världens sociala, politiska, religiösa, vetenskapliga, konstnärliga och kulturella folkrörelser/organisationer/institutioner/program/myndigheter/regeringar/nationer – till något nytt och bättre, som jag ser det. Det krävs nya tankesätt, nya livsmönster, nya insikter och pedagogiska verktyg

Den nya världsordningen utmanar och behöver allas deltagelse. Du kan hjälpa till. Mitt i motgång, krisartade konflikter, miljökatastrofer och socialpolitiska och ekonomiska bakslag byggs en nya världen.

Rörelsen går inte att stoppa. Det går inte att undvika att världen blir global, att människor möts – att de gör uppror mot ledare som vägrar befolkningar mänskliga rättigheter, ökar insikten, skapar möjligheter för arbete och ett bättre liv.

Det är ingen lätt uppgift att bygga en ny värld – men den kärngrupp av 6 miljoner människor vet vägen och ser fram emot att berätta detaljerna för den som vill lytta – som vill utmana sig själv, som är hungrig efter nya insikter, en ny vision – som vill vara med i byggande av en ny värld.

Hör av dig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar