2011-11-03

Välstånd


VAD ÄR egentligen välstånd? Ibland verkar det som om ju bättre vi fått det här i Norden, desto olyckligare har vi blivit. Vi har blivit materialister med psykiatriska problem. Om man är ateist och tror på att det inte finns något liv efter kroppens död, hur resonerar man då man ser butikerna locka med storbildsteve, I-Pads och allt mer avancerade bärbara datorer? Hur ser man på äktenskap, samhörighet med jordens folk och empati.


… GIV OSS VÅRT DAGLIGA BRÖD och bestå oss mer än livets nödtorft, så att vi inte måtte vara beroende av någon annan än Dig, må umgås helt med Dig, måtte vandra Dina vägar och förkunna Dina hemligheter. Du är den Allsmäktige och Kärleksfulle och hela mänsklighetens Försörjare.
(Bön 39, 'Abdu'l-Bahá) 


Vad är mer än livets nödtorft, som nämns i denna bön och några andra böner i Bahá'í-tron? För mig är det en uppsättning kriterier som underlättar tjänandet; tjänandet av Guds Sak, som vi bahá'íer brukar kalla det. Det handlar om välstånd något annorlunda formulerat än vad politiker och konsumenter tänker sig det. För mig är välstånd:


1.        Att ha en total tillit till Gud.

2.        Att utvecklas andligt och kunskapsmässigt.

3.        Att kunna tjäna och verka för Guds sak.

4.        Att ha en god hälsa.

5.        Att ha en lycklig och frisk familj.

6.        Att ha ett arbete man har fallenhet för och känner glädje och stolthet över.

7.        Att ha vänner och ingå i ett väl fungerande socialt nätverk.

8.        Att ha turen att leva på en plats där rättvisa råder, där styret är legitimt. och där fattiga, sjuka och gamla bistås på ett respektfullt sätt – att bo i ett land där flera av Bahá'u'lláhs principer redan har genomförts.

9.        Att ha en tillräckligt god ekonomi för att utan att störas av oro kunna leva ett bahá'í-liv med de villkor och uppoffringar ett sådant liv för med sig.


/SB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar