2011-11-23

Barefoot-lösningar – nya principer för teknik och utbildning

Fokus på nya lösningar för en bättre värld:

Barefoot College blev till på slutet av 60-talet av en liten grupp individer som såg möjligheten att hitta alternativa vägar för att utbilda stora grupper av fattiga från avlägsna byar. Med begränsade resurser, inga semesterperioder och ingen färdig agenda började processen att utbilda de som levde i fattiga områden långt från kommunikationscentra.

På början av 70-talet började storstadsutbildade personer och professionella att leta efter arbetsmodeller. Man trodde att storstadens utbildningsmetodik var den optimala – och att arbeta med utbildning av analfabeter i djungeln var något man bara kunde glömma. De förkastade hela idén.

Barefoot College blev grundad och Bunker Roy, grundläggaren - och skapade helt nya förutsättningar.

Det hela utvecklade sig till ett mångkulturellt, flexibelt, bearbetbart och innovativt närmande till nya inlärningsmönster och man har lärt från egna misstag och ändrade förhållanden. Fokus är utbildning av fattiga kvinnor både i Indien och Afrika.

Av stora projekt är Barefoot Colleges satsning soldrivna kraftverk för att driva skolor i fattiga utkantsområden.

Foto: solkraftverk tagit fram av Barefoot College

År 2003 fick man ett pris för detta från Ashden Award.

Barefoot College och grundarnas vision om bättre utbildning, kunskapsöverföring och teknik har gett stora resultat – hos en befolkningsgrupp som de lärda storstadsutbildade inte såg som ett seriöst satsningsområde.

I dag vet vi bättre.

Läs mera på www.barefootcollege.org.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar