2011-11-28

Ett 100 års jubileum för en Mästare

Den 11 augusti 1911 gick ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921, bättre känd som Mästaren) ombord i S/S Corsica som tog honom från Alexandria till Marseille. Han besökte Thonon-les-Bain och fortsatte efter ett kort stopp där till London, dit han ankom 10 september. Här höll han sina första offentliga möten för en västerländsk publik. (1)

Abdu’l-Bahá, fött i Iran, men landsförvisat i fångenskap med sin fader Bahá’u’lláh (1817-1892) till det Heliga landet, fick först omkring år 1907 möjligheten att röra sig fritt. Ungturkarnas tid var ute, och Mästaren fick många förfrågningar och böner om att komma till Europa och Amerika. (2)

Och själv om Mästaren inte var ung längre så åkte han i väg och träffade under perioden 1911-1913 mängder av människor som längtade efter att höra Guds budskap och den nya visionen, planer för en ny världsomdaning.

Mästaren besökte i sina resor till västen omkring 1911 bland annat Paris, London,  Stuttgart, Budapest, New York, Los Angeles, San Fransisco och flera andra städer.

Han berättade för privatpersoner, små grupper, privata sammankomster, inför olika föreningar, kyrkor, religionsförsamlingar, entreprenörer, affärsmän, vetenskapsmän om Guds enhet, profeternas enhet, religionens enhet och mänsklighetens enhet.

Mästaren fick stor massmedial uppmärksamhet och han förklarade redan då att världen kom till å gå igenom omfattande ändringar i sin grundstruktur, och förutsåg både första och andra världskriget katastrofer.

‘Abdu’l-Bahá gick bort den 28 november 1921, för 90 år sedan, det är samtidigt 100 år sedan hans resa till Europa och Amerika.

Mästaren träffade några svenskar i början på 1900-talet, bland annat Ivan Aguéli från Sala (han bosatte sig i Alexandria, Egypten och hade ett tidskrift Vägledarens tjänare).

 

Källor:

1 och 2: “De Upplysta Horisonterna”, Bahá'i-förlaget AB Sverre Holmsen, s. 138.

Läs mera på Wikipedia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar