2011-08-30

Mänsklighetens kollektiva enhet

DNA sign, Maropeng, Cradle of Humankind

Att förstå och uppfatta mänsklighetens kollektiva enhet kommer efter en historisk process där individen samlade sig till större och större grupper och enheter. Från klaner till stammar, till stadsstater och nationer, till unioner och federationer av stater är det nästa steget för mänskligheten att skapa en varierad och samtidig förenad global civilisation – där alla människor, befolkningsgrupper och kulturer är beståndsdelar av en enda organism: mänsklighetens i sig själv.

Bahá'í-tron talar om att mänsklighetens enhet betyder en organisk ändring av dagens samfundsstrukturer, en ändring världen tidigare inte har upplevt. Det betyder en rekonstruktion och demilitarisering av hela den civiliserade världen – en värld organiskt förenad i alla dess essentiella delar av sitt liv – sitt politiska maskineri, andliga strävan, dess handel och finansväsen, dess skrift och språk, men samtidigt med en oändligt mångfald av de nationella kännetecken för dess förbundna enheter.

Durban-konferensen 2009 där Bahá'í International Community skrev ett uttal om rasism och mänsklighetens enhet tar vidare upp att för att förstå mänsklighetens enhet betyder det att alla lagar, traditioner eller mentala konstruktioner som ger och tillåter överlägsna rättigheter eller privilegier till en grupp av mänskligheten över en annan, inte bara är moraliskt fel, men är fundamentalt i strid med de bästa intressen till även de som betraktar sig själva som överlägsna.

Läs artikeln i sin helhet på www.bic.org.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar