2011-08-04

Vad förmår mänskliga resurser?

The panel at the symposium on Foto: media.bahai.org. The panel at the symposium on "Freedom to Believe: Upholding the Standard of the Universal Declaration of Human Rights, 2005.

Vad är mänskliga resurser? Mänskliga resurser är vi. Mänskliga resurser finns inom alla organisationer, företag, myndigheter, kyrkor och samfund. De mänskliga resurserna är maskineriet, de som får betald av till exempel ett företag, eller de som gratis och frivilligt ställer upp för sin organisation eller kyrka. Utan mänskliga resurser vill samhällsutvecklingen stoppa upp, företag inte drivas, organisationer inte utvecklas och jordens övriga resurser (naturtillgångar) inte utvecklas.

Flera och flera gräsrotsorganisationer engageras, med frivilliga mänskliga resurser som nu inser att tiden är mogen (världen är på bristpunpkten) för att förändra vårt kollektiva beteende och arbeta för en bättre värld. Samhällets organisationer bidrar till att världens ledare verkligen(!) får höra att de måste ändra kurs på olika toppmöten (vare sig det ekonomiska, kulturella, samhällsplanering eller globala samarbetsmöten). Tyvärr är intresseorganisationerna inte förenade, och en del grupper uttrycker sina frustreringar över trögheten hos världens ledare att ta tag i problemen med att ty till terrorism och militarism.

Mänskliga resurser är en bristvara, och måste förädlas. Från att vara passiva åskådare eller sitta på sidolinjen till att bli en mänsklig resurs, kan det vara ett stort steg. Finns det något minimum krav till en mänsklig resurs? Nej, så länge man anstränger sig och brinner för sin organisation, eller företags idé eller vision, så är man en mänsklig resurs. En person som bakar kakor till sin organisation, en som gör soppor till de fattiga, en som ägnar sin tid att trycka tidningar, en mekaniker som reparerar en buss, läkare, lärare, sjuksköterskor, advokater utan gränser, är mänskliga resurser.

Vi är många, men inte tillräckligt många för att skapa en bättre värld. Vi behöver flera som ser Bahá'u'lláhs vision, som kan arbeta för de principer vi visar på Ny Vision.

Ta vara på dina mänskliga rättigheter - bli en mänsklig resurs du också!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar