2011-08-26

Böner för en bättre värld

Världen är i akut behov av bli andligare och att människorna kan leva i samklang med Gud, för att skapa en bättre värld. En värld som är befriad på människoskapade problemområden som: krig, sociala problem, egoism, att hålla fast vid fördomar och vidskepelse, neka kvinnor utbildning, sexturism, spridandet av sjukdomar, upplösning av familjer, folkmord, orättvisa inom handel, politik och finans med mera. Listan är lång.

Här är ett förslag på böner som kan inspirera och ge mänskligheten vägledning – i strävanden efter en bättre värld:

Bahá'í-tron:

 • Ära vare Dig, o Gud, för Ditt uppenbarande av kärlek till mänskligheten! O Du, som är vårt liv och ljus, led Dina tjänare på Din väg och gör oss rika i Dig och fria från allt utom Dig. O Gud, undervisa oss om Din Enhet och giv oss förståelse av Din Enighet, så att vi må se ingen utom Dig. Du är den Barmhärtige och nådegåvans Givare! O Gud, skapa i Dina älskades hjärtan Din kärleks eld, att den må förtära tanken på allt utom Dig. Uppenbara för oss, o Gud, Din upphöjda evighet – att Du alltid har varit och alltid skall förbli och att ingen Gud finns utom Du. Sannerligen, i Din finner vi säkerhet och styrka. – Bahá’u'lláh

Kristendomen:

 • Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

Judendomen:

 • Förlåt oss, vår Fader, för vi har syndat,
  benåda oss, vår Konung, för vi har förbrutit oss,
  för du är nådig och förlåtande.
  Lovad är du, Herre, barmhärtig och stor i förlåtelse.

Budhismen:

 • Låt alla varelser vara lyckliga,
  Vad de än är,
  Svaga eller starka,
  Små eller stora.
  Låt alla vara lyckliga,
  Utan undantag,
  Både varelser vi ser och inte ser,
  De som lever nära oss och
  Långt borta,
  Och de som ska födas.
  Låt alla vara lyckliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar