2011-08-10

Meningsfull utbildning I av III

Det behövs en kulturell ändring för att stödja en universell och meningsfull utbildning. Detta var ett ämne som Simin Fahandejsadi från Bahá'í International Community, BIC tog upp i april 2011 på Förenade Nationernas ministermöte i Genève, Schweiz. Läs artikeln på Bahá'í International Community, United Nations Office.

Här kommer en delvis översättning av hennes tal och mina kommentarer till detta viktiga ämnet.

Flera länder gör nu stora framsteg i att öka utbildningsresurserna för sin befolkning. Denna process reflekterar ett tydligt bevis på de positiva effekter som utbildning i sig själv bidrar till. Dock, till trots för framstegen inom utbildningsområdet är det svårt att uppnå en kulturell ändring i att prioritera utbildning – speciellt utbildning för kvinnor och tjejer. Det pågår fortfarande diskriminerande inställningar och strukturella hinder mot att tjejer får gå i skolor. Det erkänns mer och mer att vilka som helst handlingar som måste ske för att skapa varaktiga ändringar bör överväga mäns och pojkars rollmodeller och attityder.

I tusentals grannskap över hela världen har bahá'í-samfundens erfarenhet inom området utbildning uppenbarat ett antal koncept som är framträdanden när det gäller att förädla kvalitén och resultatet av lärandet i utbildningsprocessen.

Simin Fahandejsadi pekar på fem sådana utbildningskoncept, så följ med i nästa artikel av Meningsfull utbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar