2011-08-24

Varför be?

Prayer

Varför be – när den allsmäktiga Gud redan vet allt? Bön är ju ett personligt och andligt samtal med Gud. Bönen är även ett mysterium och dess kraft påverkar oss. Bahá'u'lláh ber oss instämma eller recitera Hans ord varje dag så vi kan tränga in i skrifterna med tanken, känslan och anden. Gud svarar på vår bön – kanske inte när och hur vi önskar det – men på ett eller annat sätt. Den rena bönen är att tömma sitt ego och be om att leva efter Guds vilja, be om nåd och hjälp osjälviskt tjäna mänskligheten.

Ska jag läsa böner från Guds budbärare – eller framsäga mina egna personliga böner? Båda är bra. Läser du Fader vår eller nedskrivna böner eller inom olika religioner eller framsäger en egen personlig tyst eller uttalad bön är det bra. En personlig spontan bön där du direkt frågar Gud från ditt hjärta är ett alternativ.


Varför ska jag läsa böner från Guds budbärare? Guds Budbärares böner har en egen kraft – och de har skrivit ner böner till personligt bruk i bland annat judendomen, kristendomen, islam och bahá'í-tron. När du läser dessa bönerna får du nya andliga insikter.

Men om jag inte är vana att be – hur ska jag börja? Det finns ju miljonstals länkar om bön och meditation – så det är många möjligheter att googla efter böner, och hur andra skriver om bön. Att sätta upp en rutin för sin andliga utveckling är en början – bestäm dig för en kort bön på morgonen och en kort bön på kvällen. Tänk över hur du kan göra dagen och morgondagen bättre.

Får jag svar när jag ber? Det tror jag – men då bönen är ett mysterium, och du framsäger den i tillit till Gud är det bara du själv som kan svara på hur du påverkas. Och gensvaret är upp till din öppenhet till Gud.

Jag tror att bön och meditation är centralt för ens egen andliga utveckling, men även för samhället och civilisationen som helhet. Bönen gör att människan öppnar sig för Guds ande och ges möjligheten att manifestera de gudomlige egenskaperna och krafterna i handling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar