2011-08-11

Meningsfull utbildning II av III


Som du kunde läsa i den tidigare artikeln om Meningsfull utbildning gör nu flera länder stora framsteg i att öka utbildningsresurserna för sin befolkning. Simin Fahandejsadi pekar på fem utbildningskoncept som man kan se via bahá'í-samfundets erfarenhet inom utbildningsområdet. I denna artikeln ska vi se på de två första koncepten.

Först: Varaktig ändring beror på sammanhängande ansträngningar för att omdana både individen och samhället. Social ändring är vare sig ett resultat av att "individen uppvärderas" (genom sekulär eller religiös utbildning), heller inte är det resultatet av en särskild fokus på sociala reformer och politiska strukturer. Utmaningen att öka och bibehålla barnens närvaro på skolan, speciellt tjejer, förutsätter ett systematiskt närmande till ändrandet av attityder, värden och beteende till individen, deras familjer och lokalsamhället. Det är även nödvändigt med en parallell ändring i institutionella normer för att hitta vägar som stödjer ett meningsfullt resultat av utbildningen.

De som står upp för att åta sig undervisning och träning av ungdomar måste bli sett, och se sig själva, som några som återger en mycket värdefull tjänst till deras lokalsamhälle och samhället som helhet. Deras uppgift är efter allt, inte mindre än att betrakta varje student som en individ med stort potential och talanger av högt värde, och måste vara kapabel att hjälpa studenten att upptäcka potentialen och utveckla det.

Två: Medlen för en social ändring måste vara i överensstämmande med syftet. Det är inte nog att fokusera på att värva tjejer och pojkar till skolan och behålla dem där. Samhällen och nationer måste även skapa en vision på vilket samhälle de önskar leva i och även fundera på individen som ska lägga grunden för det. Om vi ser för oss samhällen där män och kvinnor från olika etniska bakgrunder, klasser och trosbekännelser kan leva sida-vid-sida och glädja sig över en gemensam lycka, då måste vi noga överväga typen av utbildningsprocesser som kan stödja den visionen. Detta kan för exempel innebära att utbildningen fostrar processer och beteenden karakteriserad av hederlighet, trovärdighet och frihet från orättvisa. Det kan även förutsätta skapandet av ömsesidiga samarbeten och äkta tillgivenhet mellan lärare, elever, studenter och lokalsamhället. På sätt kan ett rikt och stödjande nätverk skapas för barnen, föräldrarna, lärarna, administratörerna och andra som är involverad i utbildningsprocesserna.

Läs mera om de tre andra utbildningsprocesserna i min nästa artikel Meningsfull utbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar