2011-08-08

En ny världsordning, I av II

Bahá'u'lláh tar upp temat en ny världsordning i flera av Sina skrifter. Den nya världsordningen som jag kan föreställa mig vill bli till en gång i framtiden, men först när mänskligheten är förändrat och kapabel att handla, förenat och tillsammans. I dag är inte mänskligheten förenat, den är ej kapabel att hantera de kommande utmaningar som står framför oss.

Vad är då "förändringen" som mänskligheten måste gå igenom innan en ny världsordning blir en realitet? Jo, mänskligheten måste nå mogenhet, utveckla andliga egenskaper och vara förenade i handling.

Vad krävs för mänsklighetens mogenhet? Vi kan se mänsklighetens process från spädbarn, barndom, ungdom och vuxna. Civilisationen har gått genom samma faser i olika kulturer och religioner. Kollektivt står mänskligheten på vägen att bli mogen, vuxen. Dörren är öppen till en ny tid, men mänskligheten har inte riktigt gått över till vuxenåldern än. Kvar är vår ungdomlighet, med obalanserade känslor och nycker som vi ser resultatet i de senaste två världskrigarna och en allmän ovilja bland världsliga och religiösa ledare att ta tag i världsproblemen på ett seriöst sätt. Bahá'u'lláh säger att "alla människor har skapats för att bära fram en ständigt framåtskridande civilisation" (1).

Varför ska mänskligheten utveckla andliga egenskaper? Behöver vi en tro på Gud? Kan vi inte klara av världsproblemen utan att blanda in religion? Spelar religionen någon roll för framtidens världsordning? Bahá'u'lláh säger om religionen att den "är Guds oföränderliga Tro, evig i forntiden, evig i framtiden" (2). Alltså spelar religionen en viktig roll i framtidens världsordning. De andliga egenskaperna (dygderna) måste utvecklas då den nya världsordningen kräver människor med andliga insikter, med kunskap som används för mänsklighetens bästa. Alla dagens religioner kommer att upphöjas och förenas under Bahá'u'lláhs tros skydd i den nya världsordningen.

En ny världsordning kan inte bli verklighet förrän mänskligheten är förenad. Det behövs en högre grad förståelse för hur viktigt enhet i mångfald är när det gäller till exempel fördelning av jordens resurser, ett ledarskap som uppskattar mångfald med enhet i tanke. Det krävs ledarskap som ser världen som en helhet, med ett holistisk grundsyn, en vision där den nya världsordningen tjänar rättvisan, och en ny värld där mänskligheten är helt förenat i sina mångfald av strävanden att utveckla planeten jorden och dess resurser. Jordens ledare och härskare vill i den nya världsordningen vara inspirerat av Bahá'u'lláhs budskap, och allt arbete som människor i den nya världsordningen gör vill vara koordinerat, förenat och inspirerad från Gud.

Läs min kommande artikel II som tar upp fyra aktivitetsområden som kanske kan bidra till övergången till en fredligare värld – den nya världsordningen.

(1) och (2) Axplock från Bahá'u'lláhs skrifter s. 17

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar