2011-08-15

Vision för en positiv turism

Mountains along the Ulvikfjord
Foto: flickr.com - Ulvikfjord, Norge, _tbw_


Långsiktig och bärkraftig utveckling av turismen möter behoven till dagens turister och regioner och skyddar miljön, samtidigt som det skapar möjligheter för framtiden. Det är dock viktigt med handlingsplaner så att ekonomiska, sociala och estetiska behov kan fullföljas, samtidigt som den kulturella integriteten, ekologiska processer och biologiskt mångfald och livssystem stöds.

En vision om positiv turism är långsiktig – den fokuserar på ekonomin, på miljö- och sociokulturella -faktorer.

Ekonomi:

  • Utländsk valuta

  • Skatter

  • Arbetsmöjligheter

Miljön

  • Ger ekonomiskt värde till orörda naturresurser

  • Uppmuntrar till etablerandet av nationalparker och beskyddade områden

Sociokulturell

  • Ger ekonomisk värde till traditionell konst, hantverk och kulturresurser

  • Uppmuntrar till bevarandet av historiska ställen och världsarv

  • Fostrar hos värdsamhället en tolerans och accept för olika kulturer

Good Travel & Tourism Wiki kan du läsa mera om hållbar turism.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar