2011-08-28

I Förborgade ord säger Bahá'u'lláh:

"O tillvarons son! Älska Mig  så att Jag kan älska dig. Om du inte älskar Mig kan Min kärlek på intet sätt nå dig. Vet  detta, o tjänare."
Förmågan till kärlek innefattar inte bara förmågan att älska utan också förmågan att  kunna bli älskad, att ta emot kärlek. Det kan inte finnas någon som älskar utan att det  finns någon som är älskad. Om vi, pga låg självkänsla eller någon annan orsak, fått för  oss att vi inte kan bli älskade, hindrar vi andra som kämpar för att utveckla sin förmåga  att uttrycka kärlek. Att inte acceptera någon annans kärlek, uppfattas mycket ofta som  ett tillbakavisande och orsakar stora skador, inte minst hos små barn eftersom dessa lär  sig ett felaktigt reaktionsmönster och även de blir avvisande när de vuxit upp. 

Stefan Back

Umeå bahá'í-samfund  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar