2011-12-20

Glädje och enhet förenar världen

För att förena världen behövs stora mängder glädje och enhet. Men vart kan man hitta det? Det är en stor utmaning, och många letar efter de förenade krafter som kan skapa en förenad mänsklighet. Utan glädjen över livets mysterier, mötet mellan människor och en delad enhetskänsla så vill alla verksamheter och mänskliga företag, stora som små inte uppnå något.

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) beskriver glädjen som uppstår mellan människor som ömsesidig då våra hjärtan är förbundet med varandra och fyllt med samma vibration. Kärlekens flamma och ljus reflekteras i alla.

Om vi skulle tacka Gud 100 000 gånger för denna gåva – Guds kärleks kraft – som låter Öst och Väst mötas – så skulle det vara otillräckligt.

Om alla jordens krafter (företag, organiserade samfund, myndigheter, politiska, religiösa och sociala rörelser) önskar att förena världen så skulle det vara omöjligt.

Bahá’u’lláh (1817-1892) har åstadkommit båda saker genom Den heliga andes kraft, och detta band av enhet genom kärlek är olösbart. Det ska fortsätta i evighet och för varje dag som går ska denna kraft öka. Om inte länge vill den fängsla världen och våra hjärtan – från vilka nationer vi än kommer från vill föras samman av dess tvingande omfamning. Mänsklighetens värld ska manifestera det Gudomliga ljuset och Guds gåvor ska omge alla.

När det gäller både materiell och andlig civilisation vill vi i framtiden bevittna en enastående framåtskridande utvecklingsprocess.

Följ med i mitt nästa blogginlägg som tar upp detta spännande temat.

 

Källa och inspiration till denna text: The Promulgation of Universal Peace, av ‘Abdu’l-Bahá

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar