2011-12-27

Människors färg spelar ingen roll

Inför den stora Kraften – Gud, spelar färg (eller för den sakens skuld etnicitet, religiositet, eller kulturell bakgrund) ingen roll. Alla färger är en – och det är färgen att tjäna mänskligheten. Jag tycker ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) förklarar detta så bra i boken The Promulgation of Universal Peace. 

Parfym och färg är inte viktigt. Det är våra hjärtan som är det viktiga. Om hjärtat är rent, så spelar inte färgerna vitt eller svart någon roll.

I den nya världen som sakta byggs upp ska vi inte se på färgerna, vi ska se på hjärtat. Den som har renast hjärta är bäst. Den som har en rosvärd karaktär är mest tilltalande.

Children at church

I existensens rike är färger inte intressant. I mineralriket så spelar inte färger någon roll. I det vegetabiliska riket där blommor och frukter, träder och buskars många färger skapar skönhet och harmoni – och inte någon orsak till oenighet. Tvärt emot – färger skapar och ger utsmyckning till en vacker trädgård – som skulle vore tråkig med bara en enda färg.

Även i djurriket är det många färger, och duvor av många färger lever i harmoni. De ser inte på färgen, men på arten. Hur ofta flyger inte vita duvor och svarta och färgade duvor tillsammans?

‘Abdu’l-Bahá pekar på att mänskligheten är som en trädgård, och människor som färggranna blommor. De olika färgerna skapar och utgör en utsmyckning.

I och med att djuren, trots att de saknar förståelse och intellekt, inte gör färger till något konfliktfylld – så varför skulle människorna, med vishet, förståelse och förståndets gåva använda färger som grund för konflikter och rasism?

Är vi inte alla Adams barn? Tillhör vi inte samma hushållning? I början var det samma färg. Adam och Eva hade samma färg. Hela mänskligheten kommer från dem. Färgerna uppstod långt senare på grund av varierande klimat i olika regioner – därmed spelar människors hudfärg ingen som helst praktisk roll.

Därför kräver denna nya tidsåldern stora ansträngningar att minska rasism, att inte se människors hudfärg som ett hinder. Vi måste se det rena hjärtat och anstränga oss att skapa en ny världsordning baserad på andliga principer.

Mänskligheten är en – jorden är endast ett land och mänskligheten dess invånare säger Bahá’u’lláh.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar