2011-12-29

Varför Rymdforskning?

En fråga som ofta ställs är varför vi skall satsa på rymdforskning och skicka ut människor och sonder ut till rymden innan vi först har lyckats lösa de grundläggande problem som finns på jorden, tex fattigdom och krig.

Ett svar som jag personligen skulle vilja skriva under på är att en av de egenskaper som gör oss till just människor är vår nyfikenhet och motivation till att vilja utvidga vår kunskap. Utan denna egenskap hade vi inte varit den framgångsrika art vi är, utan förmodligen fortfarande svingat från träd till träd och varit ett villebråd för vilddjuren.

Sen kan man fråga sig hur världen hade sett ut ifall rymdforskningen inte hade funnits. Om man bortser från alla spinoffs som rymdteknik har fört med sig i form av uppfinningar som vi använder till vardags, så inspirerar sådan forskning våra barn och ungdomar till att utöva teknik, konst och vetenskap, som i sin tur hjälper världen framåt.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att utan rymdforskning hade förmodligen fattigdomen varit ännu större i världen än vad den är idag, fler vetenskapsmän hade varit inblandande i fler krig och samtidigt hade bristen på visioner, drömmar, motivation och inspiration lett till att vi hade haft betydligt fler problem att brottas med på jorden än vad vi har idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar