2011-12-07

Förenta Nationernas roll inom den nya världsordningen (II av III)

Som beskrivit i artikel I av II – kritiken mot FN kan egentligen riktas mot medlemsländerna själva. Det är helt klart – ett handlingsförlamat FN kan inte effektivt hantera komplexa situationer och blir därmed verkningslös.

Att vara handlingsförlamad – det är det medlemsländerna är. Om de inte ger mandat till Förenta Nationerna att handla med auktoritet kommer FN aldrig att bli det organ som världen behöver för det nästa steget till en ny världsordning.

Förenta Nationerna har dock en rik källa till segrar och framgångar. Vi kan använda dessa när vi lär oss hur vi kan skapa fred och enhet på planeten jorden.

Jag kan se för mig FN som en institution att se  upp till, under min barndom och ungdom på 1970- och 80-talet. UNICEF och FN-dagen var något att se fram emot.

Därför måste vi se FN i lyset av utvecklingsmöjligheter. Vi måste identifiera vad som styr Förenta Nationernas möjligheter att formulera strategier – för att handla med auktoritet.

FN behöver – som jag ser det – inte totalt ändra fokus för dess kärnprocesser eller institutioner.

Internationella Bahá’í-samfundet säger i sitt skrift En vändpunkt för världens nationer att “grunden för varje styrande system är att lagen härskar och den främsta institutionen för att formulera lagar, är den lagstiftande församlingen. Samtidigt som lokala och nationella lagstiftande församlingars auktoritet respekteras allmänt, har regionala och internationella lagstiftande församlingar betraktats med fruktan och misstro.” 1)

Förenta Nationernas Generalförsamling har attackerats för sin ineffektivitet. Här igen riktas kritiken tillbaka till medlemsländerna: FN har inte mandat eller auktoritet.

Detta blir tillslut en blandning av anarki och konservatism.

Ett reformerat FN kan endast fungera om den lagstiftande delen (Generalförsamlingen) och dess metod för beslut (röstar) representerar alla världens folk och dess national stater. I dag är inte Generalförsamlingens resolutioner bindande om de inte ratificeras av samtliga medlemsländer.

Så det är ett handikappad FN som kommer med… Är det önskvärt?

Läs mer på del III av III.

Källa:

1) En vändpunkt för världens nationer, Bahá’í-förlaget AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar