2011-12-23

Mänsklighetens förmågor är många - vetenskapen är störst

Vetenskapen är den mäktigaste av alla mänskliga förmågor. Denna utmärkelse som människan kan glädja sig över, och bortom djurets ställning, är på grund av denna största förmåga. Det är en gåva från Gud; det är inte materiellt, det är gudomligt. Vetenskapen är ett skimmer från Verklighetens sol; kraften i att undersöka universums sanna verklighet hittar vi vägen mot Gud.

Alla människans krafter och egenskaper är medfödda i sitt ursprung – förutan intellektet, som är övernaturligt. Genom intellektuell och intelligent undersökning vill vetenskapen upptäcka alla saker. Det förenar dagen i dag med det förflutna, det uppenbarar historien till nationer och händelser, och skänker dagens människor essensen av all mänsklig kunskap och belyser vad vi har uppnådd genom tidsåldrarna.

Genom intellektuella processer och logiska förnuftiga slutledningar vill denna människans superkraft genomtränga framtidens mysterier och förutsäga dess händelser.

Jag kan förutse att världen är ett enda land, att mänskligheten är en, och att vi behöver en ny världsordning, baserade på andliga principer. Detta är Bahá’u’lláhs (1817-1892) vision, och något som fler och fler inser, är både möjligt och nödvändigt.

Källa: Abdu’l-Bahá – The Promulgation of Universal Peace.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar