2011-12-10

advent

Adventstid
Väntan.
Ett ljus för varje söndag i väntan på jul.
Väntan på Jesu födelse.

På 1800-talet var det en stor väntan. Skulle Jesus komma igen? Var? När? Hur? På molnen som det sades i Bibeln?
Men nej. Han föddes som ett barn den gången också. I det som var Persien då, nuvarande Iran.

Guds Härlighet kallades Han, Bahá'u'lláh. Men precis som Jesus fick Han lida mycket. Visserligen inte uppspikad på ett kors, men Han blev fängslad och landsförvisad från Iran till Irak, till Turkiet och slutligen till Akka i Israel, hela tiden i fångenskap. Men ändå spreds budskapet. Bahá'u'lláh skrev brev till världens kungar, att de skulle sluta kriga, böcker hur vi kan bygga upp en fredlig värld.

Kyrkorna fylls. Vi sjunger: Bereden väg för Herran... Gör dina portar vida för Herrens Härlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar