2011-12-19

Vad är egentlig grunden för mänsklig kunskap – inspiration? V av V

Inspiration – ja, vad är inspiration? Och vad har det med att förstå grunden för mänsklig kunskap? Och är inspiration nyckeln? Låt oss utforska detta sista kriterium:

‘Abdu’l-Bahá förklarar att det påstås att via inspiration kan vi få kunskap. Vad är inspiration? Det är det mänskliga hjärtats förståelse. Men vad är den sataniska påverkan som hemsöker människan? Det är även det mänskliga hjärtats förståelse. Så hur kan vi skilja på dessa två?

Frågan är: Hur ska vi veta om vi följer Gudomlig inspiration eller sataniska inbillningar som påverkar den mänskliga själen? I korthet kan vi säga att i den mänskliga, materialistiska världen är dessa fyra bara de enda existerande kriterier eller vägar till kunskap, och alla dessa är felaktiga eller opålitliga.

welcoming the age of aquarius

Vad kvarstår? Hur kan vi uppnå verklig, reell kunskap? Jo – via Den heliga andes påverkan, som är ljus och kunskap i sig själv. Genom den vil det mänskliga sinnet få tillfört energi och liv och förstärkt i sina slutsatser och få perfekt kunskap. Detta är ett avgörande argument som visar att alla tillgängliga mänskliga kriterier är felaktiga och bristfälliga, men den gudomliga standarden för kunskap är ofelbar.

Därför kan man inte rättfärdiga en människa som säger ”Jag vet då jag förstår via mina sinnen”, eller ”Jag vet därför att jag bevisade det via min förståelse”, eller ”Jag vet då det överensstämmer med traditionen eller tolkningen av den Heliga boken”, eller ”Jag vet då jag är inspirerad”.

Alla mänskliga standarder för slutsatser och bedömningar är därmed felaktiga.

… säger ‘Abdu’l-Bahá .

 


Tänkvärt – och speciellt intressant när vi ska bygga en ny världsordning – baserad på andliga principer. Vid att följa ‘Abdu’l-Bahá ’s ord får plötsligen många svåra utmaningar en annan dimension, och vi kan se att med bön, ödmjukhet och ett andligt sinnelag kan man bli öppen för Den heliga andes påverkan, som ger ljus och kunskap.

Källa, boken ”The Promulgation of Universal Peace” av ‘Abdu’l-Bahá

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar