2011-12-14

Vad är egentlig grunden för mänsklig kunskap – förnuftet? III av V

Jag beskriver här vidare hur ‘Abdu’l-Bahá beskriver de fyra kriterierna till mänsklig förståelse och kunskap. I min tidigare artikel tog jag upp sinnet och i detta blogginlägg beskriver jag förnuftet.

‘Abdu’l-Bahá talade med vetenskapsmän under sin Europa- och Amerika-resa 1912. På deras förfråga om vilka kriterier som kan betraktas som grunden för mänsklig kunskap betraktade han förnuftet som ett ej tillförlitligt kriterium.

Den mänskliga världen är ett hav av olika åsikter, tycken och uppfattningar. Om förnuftet är en fulländad standard och kriteriet för kunskap – varför är det då så många olika meningar, och varför är filosoferna fullständigt oense med varandra? Detta är ett klart bevis på att mänskligt förnuft inte kan anförtros att vara ett ofelbart kriterium.

Checkmate

Schack matt – filosofer, forskare, vetenskapsfolk, politiker och teologer
skapar strategier för att vinna… allt på grund av bristande kunskap.

Till exempel: stora upptäckter och tillkännagivanden under tidigare århundraden skapar fortfarande förargelse och fördömelse bland de visa i dag. Matematiker, astronomer, kemister och vetenskapsfolk motbevisar och avvisar tidigare slutsatser; inget är slutgiltigt; allt ändras, då det mänskliga förnuftet utvecklas längs nya vägar av utforskningar och drar nya slutsatser varje dag. I framtiden vill mycket som tillkännagivs i dag bli avvisad och motbevisat. Så vill ske i evig tid.

I nästa blogginlägg tar jag upp hur ‘Abdu’l-Bahá ser på mänsklig kunskap, traditionerna och de andra kriterierna.

Källa: The Promulgation of Universal Peace

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar