2012-01-26

Vad är det vi betalar för?

Vi blir äldre, men blir vi friskare? Sjukvården talar sitt eget språk. Barnsjukdomar som ADHD, autismen och överaktivitet har ökat lavinartad, likaså våra folksjukdomar som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och orsaken till det kan vi bland annat söka i den näringsfattiga kosten. Även brottslighet har kunnat kopplas till näringsbrist. Visst mår vi bättre till kropp och själ om vi är friska.

Man klagar över den dyra maten. Blir maten billigare, så blir också kvalitén sämre. Det vi borde kräva är ekologiskt odlade, obehandlade och fullvärdiga produkter om man är mån om sin hälsa.

Dramatisk minskning av näringsinnehållet i maten
Tyska forskningsresultat från Schwarzwald Sanatorium i Obertal har konstaterat att matens innehåll av vitaminer och mineraler i frukt och grönsaker har minskat mycket mellan 1985 och 1996. (Källa: Foodwire)

I broccoli har innehållet av kalcium minskat med 68%, B-vitaminen folsyra med 52 % och magnesium med 35%. I spenat har magnesiuminnehållet sjunkit med 68 procent, vitamin B6 med 59 procent och vitamin C med 58 %. I bananer har innehållet av kalcium minskat med 12 procent, folsyra med 84 procent, magnesium med 13 % och vitamin B6 med 92%. I jordgubbar fann man 14% lägre halt kalcium och 67% mindre vitamin C. Äpplen innehöll 80% mindre vitamin C, men i gengäld en ökning av kalcium- och magnesiuminnehållet med 12 respektive 20%.

Ett annat exempel: järninnehållet i 1 hg livsmedel i följande produkter, där man lade om från ekologisk odling till konstgödselodling.

I Tyskland på 20-talet.................USA på 60-talet ............Livsmedelsverket 1988


Mandarin ........57 mg ................. 0,4 mg............................ 0,16 mg
Sallad.............. 38 mg ................. 2,0 mg ............................0,65 mg
Russin ............ 20 mg.................. 3,5 mg............................ 2,40 mg
Lök ................. 41 mg .................. 1,0 mg............................ 0,35 mg
Bananer.......... 18 mg .................. 0,7 mg ........................... 0,44 mg


Rekommenderad dagsdos är 10-18 mg/dag
För att få dagsbehovet av järn bör man med dagens näringsinnehåll i konventionellt odlad mat äta:
5,1 kg lök eller 2,8 kg sallad eller 0,8 kg russin eller 1,8 kg tomater eller 4,9 kg bananer eller 11,2 kg mandariner.

I organiskt odlade tomater finns det ca 1,900 mg järn/hg, i konstgödselodlade 1mg/hg. Källa: dr. Margaretha Hellsten och dr. Anders Tegeman, (personlig kommunikation)

Näringsinnehåll av vitaminer och mineraler i ekologiskt odlade sädesprodukter:
En jämförelse mellan fullkornsmjöl och siktat mjöl
fullkornsmjöl av .................................siktat mjöl .........................förlust i %
vete eller råg mg/kg ...........................mg/kg ................................ mg/kg

Tiamin, B1 .........5,1 ...............................0,7 ...................................... 86
Riboflavin, B.. .. 21,3............................. 0,4 ...................................... 69
Niacin, B3...... ..57,0 ............................. 7,7........................................86
Pyrodoxin, B6... 4,4.............................. 2,2 .......................................50
Vitamin E.........24,0............................. 0,0....................................... 100
Provitamin A.... 3,3.............................. 0,0....................................... 100
Järn ................ 44,0............................. 7,0........................................ 84
Koppar ..............6,0.............................. 1,5 ....................................... 75
Magnesium... 250,0..........................120,0.........................................52
Mangan........... 70,0 ...........................20,0.........................................71
Kalium .........4730,0 .......................1150,0 ........................................76
Kalcium......... 120,0 ...........................60,0....................................... 50

Källa: Helma Danner, ”Vollkornbrote, vitalstoffreiche Vollwertkost ”

Dagsbehovet av följande näringsämnen är mg/dag:

Tiamin, B1.................................................... 1,1-1,4
Riboflavin, B 2............................................. 1,2-1,7
Niacin, B3.....................................................14-18
Pyrodoxin, B6...............................................1,5-2,1
Pantotensyra................................................ 4-7
Vitamin E..................................................... 8-10
Provitamin A........ .......................................0,8-1
Järn .............................................................10-18
Koppar ........................................................1,5-3
Magnesium..................................................300-350
Mangan........................................................2-5
Kalium.........................................................1,9
Kalcium ......................................................600-800

Vetemjöl från konstgödselodlad säd innehåller:
Fullkornsmjöl av graham ...................................vetemjöl..................... förlust i %
.............................mg/kg...................................... mg/kg

Tiamin, B1................ 0,4...................................... 0,1...................................98
Riboflavin, B 2 ........ 0,13..................................... 0,05.................................96
Niacin, B3 .................4,0...................................... 0,9...................................98
Pyrodoxin, B6.......... 0,35..................................... 0,15.................................97
Pantotensyra uppgift saknas................ uppgift saknas............ uppgift saknas
Vitamin E ................ 1,4 .................................... 0,0...................................100
Provitamin A........... 0,0 .................................... 0,0...................................100
Järn.......................... 5,0..................................... 1,0.....................................98
Koppar ....... uppgift saknas................. uppgift saknas............. uppgift saknas
Magnesium. uppgift saknas................. uppgift saknas................................ 92
Kalium................ 380,0................................. 120,0..................................... 97
Kalcium................. 35,0................................... 22,0..................................... 72

Källa: Statens livsmedelsverk, livsmedelstabell 1993

Rågmjöl från konstgödselodlad säd innehåller:
...............................................Fullkornsmjöl av råg mg/kg

Tiamin, B1 ................................................................0,30
Riboflavin, B 2 ........................................................ 0,13
Niacin, B3................................................................. 1,0
Pyrodoxin, B6.......................................................... 0,35
Pantotensyra ........................................... uppgift saknas
Vitamin E................................................................ 0,8
Provitamin A .......................................................... 0,0
Järn......................................................................... 3,3
Koppar ..................................................... uppgift saknas
Magnesium ..........................................................110,0
Mangan ................................................... uppgift saknas
Kalium ............................................................... 410,0
Kalcium ................................................................35,0

Källa: Statens livsmedelsverk, livsmedelstabell 1993

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar