2012-01-11

Se historien i ett andligt perspektiv, V

I mitt tidigare blogginlägg beskrev jag att Jesus disciplar inte kunde förstå denna kunskap – något extraordinärt måste tillkomma. Denna nya kunskap skulle förmedlas via Muhammed, den nästa stora Guds Budbäraren – faktisk nationsbyggaren, som gav vägledning för människorna. Hitintills hade människorna god erfarenhet av organiserade levnadssätt, inom familjen, stammen och av stadsstaten.

Muhammad var född i Mekka i Arabien omkring 570 år in i vår tideräkning. Han var omkring 40 år gammal när han började undervisa i etiska principer. Han ”förkunnade profeternas fortlöpande uppenbarelse, inbegripande sig självs såsom Jesus Kristus efterträdare och manade de troende att erkänna Jesus gudomlighet”[1].

Muhammed skickade vänskapsbrev till grannländernas regenter (Bysans, Persien, Abessinien, Egypten, Hiras, Jemen och till Kina). Han tog ett djärvt initiativ att etablera ett internationellt tankesätt, baserad på lagar och rättvisa.

Vi har nu gått över från mänsklighetens barndom till ungdomstiden. Renässans, högmedeltiden och islam var drivande krafter. Från Jesus bud om kärlek till ett samhälle baserad på kunskap och förnuft. Bort med vidskepelse, in med nya principer för civilisationsskapandet och underkastelse av Gud. Det var Muhammeds budskap.

Gud är en och Muhammed var hans Budbärare var hans budskap till människorna. Men den islamiska expansionen var i stor grad av materiell natur – men den andliga drivkraften var oerhört stor och omdanade många nationer. Vi ser resultatet i Europa, där islams herradöme over bland annat största delen av Portugal och Spanien kontrollerades från omkring 710 till 1490.

Córdoba i Spanien blev ett islamisk kulturellt, intellektuellt och kommersiellt centrum i Europa med universitet och vackra konstverk. Här fanns bland annat bibliotek, universitet, skolor och läkarkonsten, astronomin, botaniken och kemin utvecklades.

 

 

Men mänsklighetens ungdomstid måste gå över i vuxen ålder och detta beskriver jag i mitt nästa blogginlägg…


[1] Kristus och Bahá’u’lláh, Bahá’í-förlaget AB, s. 31

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar