2012-01-16

Veckans dygd: Beslutsamhet

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) säger att “barnen måste ständigt uppmuntras och göras ivriga att nå upp till höjderna av mänsklig prestation, så att de från sina yngsta barnår lär sig att ha höga målsättningar… att vara fast beslutsamma och målmedvetna i alla sina förehavanden.” (1)

Vad betyder beslutsamhet? Det betyder att fokusera sin energi och göra stora ansträngningar för att lösa en uppgift. Du ska även hålla fast vid den till uppgiften är avslutat.

Beslutsamhet betyder att använda sin viljekraft för att göra något – utföra ett arbete, själv om det är svårt. Det betyder att du bryr dig så pass att du fortsätter, själv om det är jobbigt… och du utsätts för provningar.

Kännetecken på framgång

Jag tillämpar beslutsamhet när jag…

☆ fortsätter – själv om det är svårt

☆ känner att det jag gör är viktigt

☆ undviker att bli distraherad

☆ avsluter deg jag påbörjar

☆ ber om hjälp när jag behöver det.

 

Jag är beslutsam. Jag sätter upp mina mål och fortsätter tills jag når dem. Jag får saker gjorda och avslutar det jag har börjat. Jag följer den väg jag beslutat att ta.

Virtues Card eller dygdkort kan du beställa från The Virtues Project.

Källa: 1) Selections From the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, pages 135-136

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar