2012-01-31

Vetenskap och religion i harmoni skapar framdrift

Fördomar och vidskepelse är fortfarande en stor utmaning för mänskligheten. Att bygga en ny världsordning är ingen lätt sak. När så många motstridande kulturer, grupper, intresseområden tävlar om maktfokus och pressar politiska-, vetenskapliga-, sociala-, ekonomiska- och religiösa organisationer och företag att ta ställning, är det lätt att tappa balansen i processen att bygga en ny värld baserad på andliga principer.

Den materiella sidan verkar utmanövrera människans andliga karaktär – dygder och moral är inte speciellt populär, i vare sig skolan, ideell sektor, affärslivet eller offentlig sektor.

Verkligheten är inte svart eller vitt, och för att utveckla och förvalta jordens befolknings bästa mänskliga förmågor och förhindra vidskepelse, övertro, fördomar och inrotade vanföreställningar har Bahá’u’lláh förklarat att religion måste överensstämma med vetenskapen.

Opposites Attract

Om religionen inte överensstämmer med vetenskapliga principer och förnuftiga processer – då är det vidskepelse. Gud har utrustat oss med förmågan att förstå och betrakta saker och tings innersta verklighet. Om religion är i motsats till förnuftet och vetenskapen, är tro omöjligt – och om tro och förlitan på de gudomliga religionerna inte är uppenbarad i hjärtat, kan det inte ske någon andlig utveckling…

Och det är det den Nya Visionen handlar om – att skapa förändring och att så många som möjligt nu får upp ögonen och tar till sig Bahá’u’lláhs och ‘Abdu’l-Bahás budskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar