2012-01-09

Veckans dygd: Mod

Det krävs mod och tapperhet att bemöta sin rädsla. Nya saker kan verka skrämmande och mod är att göra vad som krävs, även om det verkar svårt – och du känner motstånd.

Kurage och mod är att gå framåt själv om du känner att du skulle lägga av eller sluta.

Det behövs mod för att lära sig nya saker, ta kontakt med  nya människor, att bemöta sanningen; att komma sig efter ett misstag. Var redo att försöka på nytt.

Alla har vi en inre kunskap om vad som är rätt eller fel – men vi måste ha förtroende för att gör kunde utföra det. Du kan få mod från bönen och i tron på att Gud ska hjälpa.

Kännetecken på framgång

Jag tillämpar mod när jag…

☆ gör det som är rätt – även om det verkar svårt eller skrämmande

☆ finner styrka i mitt hjärta, själv när jag är rädd

☆ erkänner mina misstag, och lär mig av dem

☆ ber andra människor om hjälp

☆ ber till Gud om hjälp

 


Det krävs mod och tapperhet att vara en brandman.

Jag har mod att prova nya saker. Jag lär mig av mina misstag. Jag lyssnar till mitt hjärta och jag vågar att göra det som är rätt.

Virtues Cards eller dygdkort kan du skaffa från Virtues Project.

En intressant bok är The Path Towards Spirituality från Bahá’í-Förlaget AB. ger dig en översikt över de steg som bahá'í-tron föreslår som en förutsättning för att fullända våra andliga dygder och öka vår andlighet. Boken används i många samfund som en referensbok för träningsinstituten och för personlig utveckling. Den är en instruktionsbok som ger läsaren grundläggande ansatser till att starta sin resa på den andliga vägen. Praktiska övningar, citatsamlingar, appendix, tematisk översikt och även tilläggsmaterial är inkluderad.

Illustration: openclipart.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar