2012-01-24

Se historien i ett andlig perspektiv, IX

Historien visar på stort motstånd mot nya tankar, idéer och de processer som för mänskligheten framåt. Alla de stora religionsgrundarna har blivit förföljda av religiösa och världsliga makthavare – som i sin tur har påverkat hela befolkningen att bekämpa nya skrämmande influenser. Det är således inte lätt att vara profet i eget land.

Báb, så och säga alla hans nära följeslagare och omkring 20 000 bábier blev dödade i landsomfattande massakrer i ett fanatisk Persien. Han förutsade att om kort tid skulle den universella Gudomliga Budbäraren, förutsagt i alla religioner framträda, och att världen skulle definitivt ta steget in en ny världsordning, med världsomvälvande principer, baserade på andlighet, jämlikhet och en högre kunskap.

Som Härold och förelöpare, Porten till den nya tiden var Bábs mission tidsbestämt under en kort period. Han led själv martyrdöden 1850 och bábierna, som nu inte hade några ledare gick in i en mörk period, mot en oviss framtid.

En av Bábs tidiga troende i Persien var Bahá’u’lláh (1817-1892). Han erkände Bábs budskap redan 1844 och själv om de aldrig träffade varandra, så var han ingivet en djup andlig förståelse, ett kompetent ledarskap och Gudomlig kunskap.

Bábs helgedom på Karmelberget, Haifa, Israel. Illustration: Christine Krogh Plur

Bahá’u’lláh som kom från en förmögen familj utanför Teheran stod nu fram och undervisade bábismen och efter Bábs martyrdöd, var han den enda ledaren kvar hade inflytelse och som inte var dödad. Regeringen fängslade honom 1852 och Bahá’u’lláh blev därefter landsförvisad till Bagdad i Irak.

Många bábíer följde Bahá’u’lláh till Irak och i Bagdad stod han år 1863 fram och förkunnade för första gång att Han var den Gudomliga Budbäraren, Messias, Fadern, Kristus återkomst och den Utlovade som alla religioner väntade på och som alla profeter hade förutsagt.

”Bahá’u’lláh förklarade att civilisationens karaktär och ursprung förnyas genom Gudsprofeternas läror. Världens huvudreligioner har haft inflytande på och format stora segment av mänsklighetens liv och institutioner. Var och en av dessa världsreligioner har skapat en större enhet och stimulerat utvecklingen till ett mera progressivt samhälle. Ingen annan verkande kraft, vare sig politisk, ekonomisk, filosofisk, vetenskaplig eller pedagogisk, har visat så stor förmåga at pånyttföda och leda människornas verksamhet. I denna historiska syn skiljer sig den förvanskade reaktionära ”religionen” självklart från uppenbarelsereligionens kärna, den alltid levande, den alltid hållbara, den om kärleken. De svåraste brott som människorna gjort sig skyldiga till har de druckna av egenkärlek eller hat gjort i religionens, Guds och profeternas namn.” (1)

Följ med i kommande bloggartikel på Ny Vision >>

 

Källa:

1) De Upplysta Horisonterna, Sverre Holmsen från Bahá’í-förlaget AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar