2012-01-10

Se historien i ett andligt perspektiv, IV

Den nästa kärlekens Budbärare som skapar en ny världscivilisation är Jesus Kristus. Han står fram som en Messias och skapar en kristen/romersk civilisation.

Vi befinner oss fortfarande i mänsklighetens barndom, nu är platsen Det heliga landet (i dag Israel). Jesus Kristus kommer med kärleksbudskapet och beskrivs i Det nya testamentet som Messias, Människosonen, Frälsaren. Huvudtemat för hans gärning som jag ser det är det andliga medvetandegörandet och kärlek.

”Moses hade kungjort och stora profeter hade i inspirerade ordalag beskrivit upprättandet av Gudsriket och judarnas återupprättelse. Jesu uppgift var mer ingående, mer uppbyggande, mer skapande. Han var i själva verket härolden för Riket som Han sade var nära. ” (1) ”Jesu lära frigjorde en andlig kraft i människors själar och hjärtan, en kraft vars like aldrig tidigare hade erfarits i världen. ” (2)

Både Moses, Buddha, och Jesus är som Guds budbärare från samma ande, sprungna ur en verklighet som människan inte kan förstå.

En kristen romersk civilisation börjar utvecklas några hundra år efter Kristus. Med centrum i Bysans och Konstantinopel växte den fram och nådde sin höjdpunkt under 300-talet.

Jesus talade på slutet av sin livsgärning till sina följeslagare att han hade mera att säga dem, men att han måste undanhålla dem den delen av sanningen därför att de ännu inte kunde bära den.

Vad betyder det?

Det får vi veta i mitt nästa blogginlägg på Ny Vision…

 

Källa: 1 och 2. Boken Kristus och Bahá’u’lláh från Bahá’í-förlaget AB av George Townshend.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar