2012-01-28

Den Genetiska Mångfalden

Som forskare har jag ofta studerat genetiska datoralgoritmer som simulerar hur de mest grundläggande mekanismerna i evolutionen fungerar. En intressant sak som jag har noterat är hur viktigt det är för evolutionen av en population att ha en så rik genetisk pool som möjligt.

Denna effekt kan man redan se vid små populationer och små kromosomlängden (vilket gör det lätt att simulera med datorer) att nästa kvantsprång i utvecklingen ofta sker när två relativt ”svaga” individers kromosomer korsas.

Ur ren vetenskaplig synvinkel kan man därför dra två slutsatser:

(1) Att även ”svaga” individer är viktiga för evolutionen, då verklig "styrka" potentiellt inte är någon parameter som alltid syns utåt eller lätt kan mätas.

(2) Att insemination inte är bra om det sker i stor skala (dvs. att samma man är far till ett stort antal barn) även om personerna ifråga är ”starka” individer då genpoolen på sikt kan urholkas.

Ifall handikappade barn skall aborteras bort under fosterstadiet är dock vetenskapligt en helt annan fråga och som inte belyses av ovanstående resonemang. Där har författaren ingen åsikt ännu, men det är rimligt att anta att det är stor skillnad mellan olika grader av handikapp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar