2012-01-19

Vad är välnärd?

Begreppet välnärd kan tolkas på olika sätt. Den gängse uppfattningen är att vi här i västvärlden anser oss vara välnärda. Men faktumet är att vi är felnärda i välfärden, vi är undernärda på många viktiga näringsämnen.

Fastfood

Foto: flickr., happy mealy


Att vara välnärd kan förklaras på följande sätt: Under de första efterkrigsåren fick den tekniska högskolan i Boston i USA i uppdrag av regeringen, att göra en flerårig storundersökning av näringsläget och hälsotillståndet hos den mexikanska genomsnittsbefolkningen. Tusen fattiga indianbarn undersöktes. De livnärde sig endast på sparsam, vegetarisk kost.


Samtidigt undersöktes en grupp om 700-800 barn från medelklassen i den nordamerikanska staten Michigan, som hade fått en kost, som var sammansatt efter senaste resultaten i näringslära, mångsidigt och rikligt, framför allt med kött-, ägg- och mjölkprodukter. Prof. dr. Robert S. Harris redogjorde för undersökningen. Alla vetenskapsmän var eniga om, att resultatet för de stackars Mexikobarnen skulle bli ofördelaktigt, ja t.o.m. katastrofalt – men raka motsatsen inträffade!


Man konstaterade efter alla undersökningar man hade genomfört, att de torftigt och vegetariskt närda Mexikobarnen var friskare än de allsidigt närda jämnåriga barnen i Michigan. Fastän protein-, fett- och kolhydratmängderna låg långt under normen var hälsotillståndet bättre än hos dem i den amerikanska medelklassen.


Människorna i Mexiko var visserligen med vetenskapliga mått mätt kraftigt undernärda, men Harries kom till slutsatsen, att "undernäring, när den är harmoniskt sammansatt, vitamin- och mineralrik, inte ger några påvisbara biokemiska eller histologiska skador, ingen felnäring. Människan svälter, men är trots det välnärd.


Urfolk i Bolivia

Foto: flickr., folkehjelp


Ingen annan kan ge oss hälsan, utan ansvaret ligger hos oss. Inte ens läkarna kan ta över det ansvaret, de kan endast ge oss råd. Det är vi som avgör vad vi skall äta och dricka. Och även lösningen på alla våra själsliga och andliga problem finns inom oss.


Walter Ostertag ”Lebende Makromoleküle als Lebenselixier”

Bahá’ulláh Die Tafel an einen Arzt, Lawh-i-Tib: ”Möt sjukdomarna med dess orsaker – detta är det avgörande ordet till detta tema.” ogranskad översättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar