2012-01-23

Se historien i ett andlig perspektiv, VIII

1844 är året för början på den nya tidsåldern. En stor förväntan om Jesus Kristus nära förestående återkomst från molnen fanns bland många kristna rörelser i Europa och Amerika. Då dessa tecken inte visade sig blev resultatet Den stora besvikelsen. Fortfarande i dag kan vi se hur detta påverkade många kristna sekter och grupper i Västvärlden.
Samtidigt fanns det bland grupper av shiamuslimer en längtan om att den Utlovade, den tolfte imamen skulle komma - och bland sunnimuslimer levde hoppet att en Messias, en världsfrälsare, den utlovade skulle återanvända från Persien, ”de tre visa männens” hemland.
Söket hos vissa visa muslimska grupper efter denna uppenbarare av en Gudomlig impuls eller kraft, detta levande kunskapens ljus, började redan 30-40 år innan, de kanske visste att de inte skulle få uppleva stunden för den återkommande anden, men predikade ändå korrekt att år 1260 EH (=1844 AD) var tiden för en ny tid, en förnyelse av islam och en tid då den gudomliga våren skulle börja.
En av de visa männen i Persien (Iran) och det Osmanska riket var Sheik Ahmad (1753-1826). Han hade redan på slutet av 1780-talet förstått att tiden var inne för en ny Guds uppenbarare. Han studerade tillsammans med andra likasinnade i religiösa grupper i städerna Karbala och Najaf och blev en mujtahid (en förtolkare av islamisk lag). Han förutsade tiden (år 1260) för när denna Kristusliknande gestalt och Befriaren, Grundaren av tusenårsriket skulle komma. Men han sade till sina disciplar att han själv inte skulle leva för att uppleva detta.
Sheik Ahmads efterföljare Sayyid Kazim (1793-1843) som nu ledde denna grupp av religiösa studenter (Shaykhi-rörelsen) berättade för dem innan han dog, att de skulle söka efter den lovade. Han visste att han själv inte skulle få uppleva att träffa denna Guds uppenbarare, men att hans disciplar, skulle få möjligheten att träffa den Utlovade. Han bad dem nu åka ut och söka…
Mullá Husayn (1813-1849), en av Sayyid Kazims studenter åkte i väg, och efter 40 dagars fasta och bön, blev han attraherad – som av en magnet - till staden Shiraz i Persien.
I staden Shihraz kom Mullá Husayn att få möte den Utlovade. Här träffade han Báb (Arab. Port, 1819-1850) den 22 maj 1844, och blev således den första bábi-troende.
Báb påstod att Han var den utlovade, Porten till Gud, och att världen skulle gå in i en ny tidsålder, baserad på en ny uppenbarelse från Gud. En ny världsordning, grundad på enhet och andliga principer skulle råda. Báb berättade att han var härolden och förelöparen för en än mäktigare uppenbarelse som skulle komma 19 år efter Bábs egen förkunnelse.
Mullá Husayn och Báb och de tidiga lärjungarna blev snabbt förföljda och i åren som följde blev 20 000 martyrer för denna nya tron som kallas bábism. Ett sådant budskap, från en som kallade sig Guds budbärare, var mera än vad fanatiska folk i Persien kunde tro. Det resulterade i stor förföljelse, blodbad och motstånd. Motståndet var först och främst från prästerskapet.
Läs fortsättningen på Ny Vision >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar