2012-01-25

Se historien i ett andligt perspektiv, X

Som du kan läsa i mina tidigare artiklar är den mänskliga historien egentligen en andlig process. Mänskligheten har gått från sin kollektiva spädbarnsålder, barndom, ungdom och nu in i vuxenlivet. Det kräver ansvar och mognad. Enhetens tidsålder står framför oss. En ny världsordning baserad på de andliga principer som världens stora Gudomliga Budbärare under tusentals av år har lärt oss, och som nu Bahá’u’lláh presenterar: Guds enhet, religionens enhet och mänsklighetens enhet.

Det är en skapande kraft som styr. Vi människor lever i skydd av Guds allomfattande skydd och när Guds Budbärare, de stora profeterna, Guds Manifestationerna framträder, skapar detta nya impulser och nya mönster för hur mänskligheten utvecklar sig.

”Må alla som icke är likgiltiga för det globala skeendet göra självständig forskning i denna sak. Tiden är inne, då en ny världsordning skall födas; en ny dag gryr. Horisonterna är upplysta.” (1)

”Religion är det bästa av alla medel för världsordning och alla varelsers lugn. Försvagandet av religionens pelare har uppmuntrat de okunniga och gjort dem utmanande och arroganta.”
– Bahá’u’lláh (2)

Det är nu – för första gången i mänsklighetens historia möjligt att förverkliga Bahá’u’lláhs principer. Det krävs mod och entusiasm och frigörelse från alla typer fördomar när det gäller nation, politik, vetenskap och religion.

Guds stora Budbärare (Abraham, Krishna, Moses, Zarathustra, Buddha, Jesus Kristus, Muhammed, Báb och Bahá’u’lláh) gav uttryck för en anda av enhet och enighet. De var grundare av den gudomliga verkligheten. Det är därför viktigt att världens nationer överger sina imitationer och utforskar den verklighet som ligger till grund för Guds uppenbarade ord – kommer överens och blir försonade.

Förhoppningsvis har denna artikelserie varit till inspiration. Hör gärna av dig – och ta reda på Bahá’u’lláhs budskap för vår tidsålder.

Källa:

1) och 2) Sverre Holmsen: De Upplysta Horisonterna, Bahá’í-förlaget AB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar