2012-01-30

Kan du undvika dessa tre fördomar?

Jag läser just nu ’Abdu’l-Bahás (1844-1921) tal i boken The Promulgation of Universal Peace. Boken innehåller nerskrivna tal från hans besök i Nord-Amerika 1912. Han beskriver väldig bra de utmaningar som mänskligheten har – och förklarar att från det vi kan förstå från Bahá’u’lláhs (1817-1892) lära måste vi undvika och avstå från alla religiösa, patriotiska och politiska förutfattade meningar och fördomar. Dessa förstör mänsklighetens verkliga grundval. Bahá’u’lláh har tillkännagett att Guds religion är en, då alla uppenbarelserna av den är grundad på verkligheten.

Moses proklamerade verkligheten, Jesus Kristus grundlade verkligheten. På samma sätt var alla de stora Profeterna tjänare och förkunnare av verkligheten. Verkligheten är en och odelbar. Det är då helt klart att de fördomar och den fanatism som eksisterar i dag bland religionerna inte är berättigad då dessa är motsatsen till verkligheten.

Alla fördomar går emot Guds plan och vilja. Ta för exempel rasfördomar och fiendskap. Hela mänskligheten är Guds barn, de tillhör samma familj, samma ursprungliga släkte. Det kan inte vara flera släkten, då vi alla är ättlingar till Adam. Detta betyder att antagandet om olikhet och rasfördomar endast är vidskepelse.

I Guds ögon är det inte några svenskor, norrmän, afrikaner, iranier, turkar, italienare, australiensare, amerikaner eller egyptier. Alla är i Guds närvaro lika – det är alla en mänsklighet och skapelse – Gud skapade inte uppdelning.

Rasism

Denna uppdelning har sitt ursprung från människan själv. Dessa påhittade olikheter är falska och inbillade.

Fortsättningen följer i mitt nästa inlägg på Ny Vision >>

Källa: ‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, s. 297-302.

1 kommentar:

  1. Jag har ofta märkt att troende har mer fördomar än icketroende. Så då är troende alltså mer vidskepliga än icke-troende då? "Vidskepelse är en tankevilla om verklighetens beskaffenhet som inte baserar sig på kunskap eller förnuft."

    SvaraRadera