2012-02-21

Religion, Gud, Profet, vad är innebörden i dessa ord?

Idag tycks det gå bra att kalla vad som helst för religion. Den verkliga betydelsen av ordet religion tycks ha gått förlorad.

Ordet religion kommer från det latinska religio vilket betyder vördnad, medvetande och enligt Lucretius av det latinska ligare – sammanbinda, återbinda. Min tolkning är då att ordet religion betyder återförening med Gud eftersom det används i samband med Gud och hans profeter.

Ett obestridligt bevis för Guds existens är att människan inte har skapat sig själv. Guds innersta väsen är obegripligt för det mänskliga förståndet, emedan det begränsade förnuftet inte kan uppfatta detta obegränsade Mysterium. Gud innefattar allt: Han kan inte omfattas. Det som innefattar är överlägset det som innefattas. Det hela är större än dess delar.

Saker som människan förstår, kan inte vara utanför hennes fattningsförmåga, så därför är det omöjligt för människans hjärta att fatta karaktären hos Guds majestät. Gud kan endast kännas igen genom Hans profeter. Guds verklighet är inte materiellt utan andligt.
Baha'i House of Worship In Chicago
Foto: flickr.von josh.ev9

Det finns två sorters mänsklig insikt. Den ena är förnimbar genom sinnena: ögonen, öronen, lukt- känsel- och smakförnimmelse som kallas konkret. Den andra arten mänsklig insikt är andlig verklighet. Till exempel är förståndets kraft inte kroppsligt. Tvärtom, ingen av människans inre förmågor är föremål utan är intelligibla verklighet. Så är kärlek en andlig och ingen konkret verklighet, likaså är värme, ljus, elektricitet och magnetism intelligibla verkligheter.

För att människan skall förstå Guds andliga budskap, krävs det materiella symboler, som förmedlas till oss genom profeterna. Guds manifestationer är förbindelselänken mellan Gud och människan genom den helige Ande. Det är Guds ande som ingjuts i profeterna som i sin tur förmedlar den till oss i form av Guds ord och vilja.

Alla heliga böcker förmedlar andliga verkligheter genom materiella symboler. Men eftersom man inte har förstått detta utan de tolkas bokstavligen har det uppstått schism i varje religion och det har bildats otaliga sekter i varje religion. Vår senaste profet Bahá’u’lláh har därför gett oss verktyget genom sin son ’Abdu’l-Bahá som är den ende att få tolka faderns budskap och därmed förhindras feltolkning av de heliga skrifterna.

’Abdu’l-Bahá, ”Beantwortete Fragen”, (”Some Answered Questions”)
Ogranskad översättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar