2012-02-25

Ny världsordning

Ny vision. En vision om en ny världsordning. För vissa kanske det låter skrämmande. Vi vet vad vi har, men inte vad vi får. Men vad vi har nu är definitivt inte bra. Orättvist och ohållbart i längden. Visserligen är slaveriet avskaffat i hela världen - men i praktiken finns det kvar i vissa länder i form av arbetsplatser som utnyttjar människor å det grövsta, låter dem jobba utan skydd med kemikalier som är förbjudna i vårat land, långa arbetsdagar, låg lön, inga försäkringar och stora olycksrisker. Inte bara orättvist, utan också ohållbart. Vi importerar en massa saker billigt. Men hur ofta tänker vi på när vi står i affären med den snygga tunikan: är den tillverkad på ett sjysst sätt? Har arbetarna fått anständigt betalt? Hur mycket kemikalier har gått åt för att framställa den?

Jorden är en begränsad planet. Om vi häver ut gifter på ett ställe så sprids det. Miljöförstöring tar inte hänsyn till landsgränser. Radioaktivitet, fabriksrök och surt regn faller dit vindarna bär det.

Vad kan en ny vision innehålla? En värld med omtanke om människor och natur. Där det kortsiktiga vinstbegäret får ge plats för ett mänskligare samhälle. Energi som kommer från förnyelsebara resurser. Rättvis fördelning. Slut på krig. Bara det sparar enorma summor i både pengar och lidande.
Är det en utopi? Nej - det är en nödvändighet!

Människan är i verkligheten en andlig varelse och endast när hon lever i anden är hon verkligt lycklig. 'Abdu'l-Bahá
Människans värde består i tjänande och dygd och inte i rikedomens pomp och ståt... Bahá'u'lláh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar