2012-02-02

Vad är hälsa?

I dagens samhälle verkar en vanlig syn på hälsa vara frånvaron av sjukliga diagnoser och onormala laboratorievärden. Hälsa räknas som ett tillstånd att inte vara sjuk. Men hälsa är så mycket mer. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är hälsa: Optimalt (bästa möjliga), fysiskt (kroppsligt), psykiskt (mentalt – själsligt) och socialt välbefinnande. Denna definition gör det tydligt att det är många komponenter i en människas liv som skall fungera för att hon skall må riktigt bra. Den engelske läkaren dr Edward Bach definierade hälsa som den fullständiga harmonin mellan kropp, själ och ande.

De gamla läkarnas Diaita.
Vägen till hälsa definierades redan av antikens läkare i principen "måttfullhet i allting". Deras recept på hur hälsa kunde uppnås sammanfattas i de gamla läkarnas ordningsregler:

Diaita betyder ordagrant "ordning" och är den ur antiken stammande läran om skötsel, bibehållande och återställande av hälsan. Som riktlinjer till livsordningen tjänade:

Regimina Sanitatis (Hälsoregim)
1. Aer (luft): Se till att du får ren luft (smog!) och tillräckligt med frisk luft (syre!), ren miljö, rätt andning, användning av luft, ljus och vatten och god hygien på alla livsområden.

2) Cibus et potus (mat och dryck): måttfull, sund näringstillförsel, hälsosam kost, riklig tillförsel av hälsosamma vätskor, iakttagande av fasteföreskrifter, undvikande av ohälsosam mat, njutningsmedel och droger.

3) Motus et quies (aktivitet och passivitet): Balans mellan rörelse och vila, arbete och fritid, stress och ledighet, prestation, även kroppsträning, gymnastik, att hålla sig i form och återhämtning.

Yes, idag har vi idrott!
fot: flickr.com, Forslundagymnasiet

4) Somnus et vigilia (sömn och vaka): En sund rytm i sömn och vaka, upprätthållande av inre och yttre lugn, även meditation, skydd mot oväsen, överansträngning, excesser, sjukligt begär och andra sjukdomsframkallande faktorer; allmänt bevarande från skador.

5) Excreta et Secreta (utsöndring och sekretion): skötsel av ämnesomsättningen, renhållning av kroppsvätskorna, tillräckliga, regelbundna utsöndringar av avföring, urin, svett och menstruation.

6) Affectus animi (psykohygien): Vård av en kultiverad livsstil, positiv själslig-andlig uppbyggnad, filosofi, att ge livet en mening, religiositet, inre livskultur.


”På alla områden är det önskvärt med måttfullhet. Överdrivs det något så visar det sig som källa till ofärd”. Bahá’u’lláh

Ogranskad översättning ur ”Botschaften aus Akka 6:31 (Tablets of Bahá’u’lláh)

”Var förnöjsam på varjehanda sätt så skyddas själen för tröghet och illamående”.
Ogranskad översättning ur ”Die Tafel an einen Arzt – Lawh-i-Tib” Bahá’u’lláh

"Hälsa är en present, som man måste göra åt sig själv."
"Alla vill leva länge, men ingen vill bli gammal" (Johann Nestroy 1801-1862).

"Så länge människan håller på med gymnastik, arbetar mycket kroppsligt, inte är helt mätt och har lätt avföring inställer sig inga sjukdomar".

Dessa och liknande riktlinjer finns under årtusendens förlopp i alla tider och i alla länder med högtstående kultur, från Fjärran Östern till långt i väst.

Rådet att människan som andlig varelse borde utveckla mer eget ansvar för sitt liv och medvetet och aktivt förvärva sin hälsa på nytt får sällan gehör.

"Vi kommer att upptäcka den sanna hälsan endast om vi skiljer oss från mängden, ty massan står i motsats till det rätta förnuftet och försvarar sina egna åkommor och lidanden. Låt oss fråga "Vad är det bästa?" och inte "Vad är det brukliga?"
Lucius Annaeus Seneca (55f. - 41e. Kr.)

Dr. med. Erich Rauch ”Die F.X. Mayr-Kur… und danach länger leben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar