2012-02-06

Mänskliga resurser och utvecklingsprojekt – organisk växt

I mitt tidigare blogginlägg på Ny Vision tog jag upp att det finns sex huvudsakliga utvecklingsprocesser som formar handlingsmönstret som bahá’í-samfunden världen över nu arbetar efter över hela världen. Det första är Organisk Växt, något som jag beskriver närmare här under:

Alla former för den typen utvecklingsaktiviteter vi talar om, vare sig det är generella, sociala eller ekonomiska börjar i grunden med enkla handlingsplaner på gräsrotsnivån. Önskan om att ändra kurs, måste komma direkt från individen och lokalsamfunden – det går inte att påtvinga detta från andra utanför grannskapet eller lokala samhällen.

Erfarenheter från praktisk handling visar att gräsrotens initiativ naturligt nog växer i komplexitet. Till exempel kan kurser för handledare i princip bli ett center för aktiviteter som utbildning inom hälsa, familjrådplägning, skogsvård, men många tillfällen vill barnklasser vara en startpunkt.

Själv om enkla väldefinierade projekt har störst möjlighet att lyckas, så vill några behöva ytterligare stöd utanför närområdet. Projektet växer organisk och utvecklar sig regionalt och även nationellt.

I mitt nästa blogginlägg kan du läsa mera om hur utvecklingsprojekt, att skapa och bygga upp förmågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar