2012-02-27

Nya visioner för en framtidsinriktad prinsessa

Gratulerar kronprinsessan Viktoria och prins Daniel med ert lyckobarn prinsessan Estelle! Jag ser fram emot at ni tillsammans tar del av nya influenser och bringar ett nytt hopp för Sverige, då ni besöker det Heliga Landet och som pilgrimer vandrar med ödmjukhet och ett öppet sinne upp terrasserna på Karmelberget. Här kommer ni säkerligen att få möjligheten att rådslå med medlemmarna från bahá’í-trons världscenter om alla era hjärtefrågor som handlar om andligt hopp, tro och styrka i en orolig tidsålder.

Karmelberget, Heliga Landet, foto: media.bahai.org

En prinsessas tro är en personlig sak, men samtidig något som i detta sammanhang påverkar ett helt land (kanske en hel kontinent). Det helt klart att en framtida drottning (Viktoria och/eller Estelle) måste ta ställning för en ny modern tro, för en ny tidsålder.

Jag tror att prinsessan Estelle (latin: Stjärna) kan leda Sverige på rätt väg när hon väljer en ny framtidsenlig religion, ”dock Guds oföränderliga Tro, evig i forntiden, evig framtiden”. Detta kommer att ge den kungliga familjen, inte bara nya insikter i provningens tid men kommer även att skapa möjligheter för Sverige och Europa, som kommer att påverka miljoner av människors religiösa framtidstro och hopp.

Sveriges grundlagar och statsskick måste anpassas. En kung, drottning, prins eller prinsessa måste få möjlighet att välja sin religion. Vi lever i en tid av förändring – på det personliga planet behövs en inre trygghet. Denna trygghet ska inte hindras av ålderdomliga regler eller ritual. Den inre resan är till för alla.

Jag hoppas att den kungliga familjen ser ljust på framtiden – och när tiden är mogen gör en pilgrimsresa till Karmelberget. Kanske får en sådan pilgrimsresa symbolisera början på en ny tidsålder för Sverige, som öppnar nya dörrar till en fredligare värld, där insikter om mänsklighetens enhet, kunskap om ödmjukhet, ett andaktsfullt sinnelag och en lugn råder?

Läs mera om bahá’í-pilgrimsresa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar