2012-02-07

Att skapa och bygga mänskliga förmågor

I mitt tidigare blogginlägg på Ny Vision tog jag upp att det finns sex avgörande utvecklingsprocesser som bahá’í-samfunden världen över arbetar efter. Det första var organisk växt. I detta blogginlägg beskriver jag närmare på den andra processen Att skapa och bygga förmågor:

Utvecklingsprojekt är inte en produkt som levereras av ”utvecklade” till ”outvecklade” människor. Hellre är det en process där individen i grannskapen över hela världen deltar, oberoende nivån av deras materiella välstånd, och blir därmed viktiga aktörer för att definiera, analysera och lösa egna problem.

Medan konkret handling i ett projekt bör utvecklas mot en synlig förbättring av ett antal livsaspekt vill projektens utveckling och initiativförmågor mätas för hur de påverkar samhället att möta utvecklingsfrågor på högre nivå av komplexitet och effektivitet.

Människors förmåga att delta i sina egna utvecklingsprocesser omvandlar ett antal sammankopplade element. Det genererar och upprätthåller integrerande sociala och ekonomiska aktiviteter som direkt påverkar utveckling av förmågor för individen och på gruppen som helhet.

Vissa nyckelförmågor är:

  • att lära sig hur man tar initiativ på ett disciplinerat sätt,
  • antagandet av metoder för beslut som är icke-fientliga och inkluderande i sin natur,
  • systematisk tänkande för att förstå problemen och söka efter lösningar,
  • byta ut dominerande och tävlingsinriktade relationer till nya baserad på samarbete, ömsesidighet och tjänst för andra,
  • uppmuntrandet av viktiga essentiella nobla dygder i människan,
  • fostran av hederligt beteende på alla samhällsnivån,
  • och utvecklandet av färdigheter och åtaganden som är nödvändiga för att skapa och använda teknisk kunskap.

Följ med på Ny Vision för att ta del av de tre andra utvecklingsprocesserna (utveckla mänskliga resurser, bidra till ett framåtskridande samhälle och integration).

Jag tar upp dessa i kommande blogginlägg…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar