2012-02-10

Ett oberoende sökande efter sanningen.

Dagens människa, oavsett på vilken social nivå hon tår eller vilken utbildning hon har kan i jämförelse med människan från tidigare tidsålder på ett helt annat sätt tänka självständig och dra logiska slutsatser. För 2000 år sedan var det endast enstaka som kunde det och för 3000 år sedan hade denna utveckling just börjat.

Kunskapen från Kristi födelse till 1750 hade fördubblats. Den fördubblades åter från 1750 till 1900 och fördubblades igen från 1900 till 1950. Sedan kortades tidsrymden hela tiden i och med att den fördubblades från 1950 till 1960. Samma sak hände från 1960 till 1966 och från 1966 till 1969. Enligt denna beräkning skall mänsklighetens kunskap sedan 1975 fördubblas var tredje månad. Ett annat exempel för denna utveckling är existensen av 6000 olika medicinska tidskrifter (1995). Av dessa existerade endast 4000 fyra år tidigare.
Energie des Wisses
foto: flickr. Fräulein Schiller

Den enskilde människan måste få klart för sig att hon kan tänka självständig. För närvarande tror de flesta inte på denna färdighet utan gör sig allt för beroende i sin meningsbedömning och omdöme av informationen de får genom omgivningen, alltså genom föräldrar, släktingar, bekanta, vänner, litteratur, press, radio, TV och propaganda.

Vår uppgift är inte att oprövad ta emot denna information och tillägna oss den utan detta leder allt för lätt till negativa fördomar och den typiska tron på vetenskapen i denna tid. Lika lite är det vår uppgift, att kritisera allt vi iakt tar då detta kan leda till pessimism, till negativism och till uppror.
Framtidens skola?
foto: flickr. Ann Catrin Brockman

Vår uppgift är snarare att kritiskt pröva all information som hela tiden sköljer över oss och acceptera det som vi anser är rätt, allting går att sälja med mördande reklam. Ett exempel är dagens forskningsresultat som hela tiden sköljer över oss och ofta motbevisas av andra forskare. Då bör man fråga sig, vilket företag har anställt och betalt respektive forskare.

Men för detta krävs en måttstock, och den finns i den äkta tron på den ende Guden. Ett bra rättesnöre finns i Bahá’u’lláhs och ’Abdu’l-Bahás skrifter.

”Neue Wege zur inneren Freiheit” Erik Blumenthal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar