2012-02-28

Ett nytt världsspråk – grunden för fred

Situationen i dag: I och med att vi stöter på språkbarriärer, om det så gäller inhemskt skolarbete, kontakt med föräldrar från främmande länder, möte utländska ambassadörer, eller på semesterresan, inom EU:s eller FN:s administrativa arbete, så fortskrider arbetet med att hitta globala lösningar.

Klar och tydlig och förståelig kommunikation gäller alla, vi kan tänka på IT-kommunikation, transportsektorn, militärteknologi, miljöarbete, hälsovård. Kommunikationsproblemen innefattar alla situationer, och världens utmaningar för oss samman, antingen vi vill eller inte: inom affärslivet, myndighetsutövning, vetenskap, konst, religiös verksamhet och tränger in i vårt grannskap och familjeliv.

Men – kollektivt är vi i oförmögna att ta i tu med utmaningarna och möjligheterna framför oss på grund av avsaknandet av ett världsspråk.

Letter From The Stars-Martin

Vad är lösningen? Det är klart att mänskligheten är i akut behov av ett muntligt och skriftlig hjälpspråk eller världsspråk, som antingen måste uppfinnas eller väljas från ett av världens existerande språk. Så vitt jag förstår så måste detta ske genom en global demokratisk process, där språkexperter från olika länder och språkområden, tillsammans med experter inom områden som politik, media, utbildning, lingvistik, ekonomi, samhällsvetenskap etc., vill komma fram till ett gemensamt språk som ska gälla hela världen.

Ett sådant språk, när det först har blitt valt, vill användas och utlärt, parallellt med ländernas språk i grundskolor och lanseras som ett universalspråk för kommunikation.

Världen blir ”mindre” och världens folk är helt klart beroende av varandra. Just som en familj inte kunde fungera väl utan ett gemensamt språk, så gäller detta för hela världens befolkning.

Följ artikelserien om världsspråk på Ny Vision…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar