2011-10-27

Skillnaden mellan den skolmedicinska vetenskapen, den medicin, som lärs ut vid högskolorna, och den biologisk medicinska vetenskapen. Del 2

”Den mänskliga kroppen består av samma ämnen som finns i växterna i en mycket fin balans och när denna balans rubbas uppstår sjukdom.” - Abdul-Bahá, ogranskad översättning


I förra inlägget beskrev jag den skolmedicinska vetenskapen och här följer den biologiskt medicinska vetenskapen.


Biologisk medicin är läran om hälsa, den botar inga sjukdomar utan hjälper kroppen att reparera sig själv. Även den vilar på naturvetenskaplig grund, men den har en helhetssyn på människan. Dess inriktning är mer holistisk, orienterad mot vital psykisk och fysisk hälsa genom att förebygga sjukdomar.


Biologisk medicin inriktar sig på att identifiera och behandla bakomliggande orsaker till sjukdomssymptom. Den behandlar orsakerna med naturliga medel och arbetar huvudsakligen i förebyggande syfte och efter erfarenheter från den gamla folkmedicinen, med förändrad kosthållning och behandling med biologiska medel baserade på örter. Inom biologisk medicin använder man sig av giftiga växter endast i homeopatisk, det vill säga, kraftig utspätt form. De späds ut så pass mycket att de av skolmedicinen anses som verkningslösa.


Men på detta område har det skett ett framsteg. Nyss blev det godkänd att av läkare skriva ut homeopatiska medel fast det inte av den skolmedicinska vetenskapen går att bevisa deras effekt. Lagen skall därmed anpassas till EU-regler då homeopatiskt medicin är godkänd i EU-länderna och även ersätts av vissa försäkringskassor.


Företrädare för biologisk medicin eftersträvar ett samarbete med skolmedicinen då de anser, att den ena inte kan ersätta den andra, men att båda två kan mycket väl komplettera varandra. Men detta kan vi uppnå endast om vi förutsättningslöst och utan fördomar tar reda på fakta. Endast så kan vi arbeta för människans bästa och uppnå bättre hälsa.


Den biologiska medicinen arbetar mycket efter erfarenhetsprincipen. Om man till exempel botar en sjukdom med en viss diet och har framgång med den hos 99 % av sina patienter, så har man gjort den erfarenheten, att kosten kan botar denna sjukdom. Men det är omöjligt att bevisa exakt vilka ämnen i kosten som påverka sjukdomen gynnsamt, och i vilken mängd de förekommer, då all mat omvandlas i kroppen till kemiska ämnen genom oerhört komplicerade kemiska reaktioner. Därför har skolmedicinen svårt att acceptera, att man kan positivt påverka sjukdomar med olika dieter.


Sockerärter, spenat och cocktailtomat med smak av svarta vinbär 2

foto:flickr.com, Miss Meister


Ett naturligt medel kan reparera skador, ett homeopatisk medel stimulerar kroppen att reparera sig själv.


Forskningsinriktningen är mer holistisk, erfarenheten och intuitionen tillmäts större betydelse än experimenten. Även den biologiska medicinen vilar på naturvetenskaplig grund men den är speciellt ekologiskt inriktad. Den visar en markant öppenhet för folklig läkekonst och tradition och för metoder som inte kan förklaras med dagens naturvetenskapliga teorier och metodik.


Biologisk medicin och skolmedicin har alltså två helt olika synsätt på vår hälsa.


Så snart den medicinska vetenskapen uppnår fullkomlighet genomförs behandlingen med föda, livsmedel, doftande frukter och växter… Men då vetenskapens medicin ännu är ofullkomlig förstås detta faktum inte riktig ännu. ’Abdu’l-Bahá ”Beantwortete Fragen” kapitel 73, sid. 251. (Some Answered Questions) Ogranskad översättning


Dr. Karl-Otto Aly ”Tallmogårdens väg till hälsa”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar