2011-10-11

Profitens etik – finns det en global kod?

Företagsetik är något man kan lära på högskolan inom kurser som affärsekonomi och marknadsföring. Tidigare var detta tema något för akademiker och påverkade inte internationella affärer – då man hade synsättet att att dra in affärer via alla tillgängliga medel – kosta vad det kosta vill.

Money Hand Holding Bankroll Girls February 08, 20117

Flera regeringar (Frankrike, Japan och Tyskland) såg att möjligheten att göra affärer i vissa delar av världen faktiskt helt fram till nyligen gjorde att företagen kunde avskriva mutor som utgifter på inkomstskatten.

Varje företagsledare, oberoende vart i världen han/hon befinner sig, oberoende företag, och vart företaget är representerad, vill för eller senare ta ett beslut som utmanar den etiska standarden. Och det beslutet passar inte ofta med vanlig företagsstandard.

I boken International Business Ethics tar Charles Mitchell upp temat och beskriver hur ett europeisk företag som tar sig in på den asiatiska marknaden får frågan om att “donera” till en humanitär organisation som drivs av en högt rankat myndighetspersons broder. Ett tyskt medicinföretag ger representanter för ett lands hälsomyndigheter frikostig underhållning som ett sätt att få inpass på marknaden. En lokal myndighet hopas att få sin stad att arrangera Olympiska Vinterspelen och samarbetar med ett lokalt universitet som ett sätt att påverka valkommittén. Ett internetföretag säljer information om sina kunders online-vanor utan att fråga om tillstånd.

För varje exempel ovan måste företagets ledare argumentera att de bedriver en verksamhet för aktieägarna på ett ansvarigt och lagligt sätt.  (1)

Det kan därför vara av intresse att hitta en universell kod för etik och moral inom affärslivet. När man gör handel över landsgränserna är det viktigt med gemensamma spelregler – både för myndigheter och privata företag.

European Bahá’í Business Forum finns många spännande böcker om affärsetik, entreprenörskap och företagsutveckling.

En exempel på vilken respekt och beundran de landsförvisade bábíerna i Bagdad (omkring 1860) hade, beskrivs i boken “Bahá’u’lláh” från Bahá’í-förlaget AB: “På endast några få år hade en skara utländska landsförvista, vars ankomst i området hade väckt misstänksamhet och avsky från grannarnas sida, blivit till ett av de mest respekterade och inflytelserika inslagen i befolkningen. De försörjde sig genom blomstrande företag; som grupp beundrades de för sin frikostighet och sitt rättrådiga uppträdande; de ohyggliga anklagelser om religiös fanatism och våld, som försåtligt spridits av persiska konsulatstjänstemän och medlemmar av det shia-muslimska prästerskapet, hade upphört att göra intryck på allmänheten.” 2)

Vi får alla försöka tillämpa moral och etik i arbetslivet, i alla våra affärsöverenskomster med mera. Förhoppningsvis vill bahá’í-visionen om en ny världsordning baserad på andliga principer bidra till att det utvecklas någon form av global kod för affärsetik.

 

1) “A Short course in International Business Ethics, 3rd Edition” – Charles Mitchel.

2) “Bahá’u’lláh” från Bahá’í-förlaget ABGoogle Books.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar