2011-10-13

Tillverkning av naturläkemedel

Detta material baseras på ett fritt och oberoende sökande efter sanning.

För att tillverka ett naturläkemedel av högsta kvalitet krävs det följande: Låt oss ta växten Echinacea purpurea eller röd solhatt som exempel, som odlas av ett mycket seriöst företag i Schweiz som sätter människans hälsa i centrum. Denna planta är väldigt bra mot förkylning. Röd solhatt odlas där, där växtbetingelserna är goda. När skördetiden närmar sig observera man blommorna för att skörda dem vid exakt rätt tidpunkt oavsett om det är vardag eller helgdag.

I anslutning till odlingarna finns det fabriken som ögonblickligen ta hand om skörden, både blad, blommor och rötterna och lägger dem i alkohol för att dra ut de effektiva ämnena ur växten under en tid av ett par veckor. Alkoholstyrkan är anpassad efter rötternas beskaffenhet då de kräver starkare alkohol än blommorna. Man använder sig alltså av hela växten som ’Abdu’l-Bahá talade om. Företaget lägger ner stora summor på seriös forskning och dokumentation.Det tar fem år att odla ginseng och varje år måste växten planteras om innan man får den högvärdiga ginsengroten. Ginseng består av 15 olika ginsenosider, där varje ginsenosid har en speciell effekt. Man extrahera dessa ginsenosider ur ginsengroten och gör de lika starka i varje förpackning. På detta sätt går man miste om de livsviktiga, sekundära ämnena som finns i roten och därför kan dessa produkter ge biverkningar i form av högt blodtryck, huvudvärk m.m. Dessa biverkningar får man inte när man använder sig av hela roten. Kineserna skulle aldrig äta ett ginsengpreparat utan de använder hela roten.

Standardiseringen kom till när man upptäckte att en växt kan ha olika effekt beroende på dess växtplats. Därför standardiserar det schweiziska företaget sina produkter på följande sätt: Då växterna kan innehålla olika koncentrationer av medicinska ämnen beroende på växtplatsen blandar man dessa från en odling som ligger på en solig plats med mindre fuktighet – de effektiva ämnena blir då starkare – med växter från en växtplats mera skuggigt och fuktig belägen och mindre koncentration av effektiva ämnen tills man få den rätta mängden av alla ämnen för en standardisering.

I nästa kapitel ta jag upp konkurrensen och profittänkandet.

‘Abdu’l-Bahá framhäver att den medicinska vetenskapen kommer att göra stora framsteg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar