2011-10-14

Gruppkonsultation i stället för konfrontation

Tänk dig att du sitter i ett affärsmöte och du har en idé. Du brinner för idén och presenterar den för mötets deltagare. Det vanliga är mothugg och kommentarer – några tycker din idé är bra, och andra ryter till och kommer med motargument. Din idé blev inte tagit på allvar och du kände dig sårat. Mötet var inte trevligt – det var många svordomar och uppgivna ansikten.

Så är det i dagens värld – människor kan inte konsultera. Det blir konfrontation och kraschlandningar direkt. Partisanpolitik blockerar för effektiv konsultation och en ovilja att ta i frågan med på ett andaktsfullt sätt gör att många möten havererar.

Alienware Roundtable 4

Så vad är då konsultation? Är det läkarordinering? Nej – det är en grupp människor som bestämmer sig för att bryta konfrontationsträskmarken.

Att konsultera betyder att bry sig om varandra och att söka efter lösningar (inte problem eller icke-lösningar). Man söker lösningar och de bör vara så bra att de går att genomföra på ett etiskt sätt.

Inom bahá’í-samfundet kallar man det för rådplägning, överläggningar eller konsultation. Här försöker man att lägga känslor och beundran åt sidan och se helhetsperspektivet för att skapa nya möjligheter.

Konsultationsmetoden blev utarbetad av ‘Abdu’l-Bahá på början av 1900-talet. Det kräver lite träning, men är i grunden inte svårt. Och du vill märka att det är smidigt och skapar god teamkänsla.

Beslutstekniken betyder att man söker aktivt goda lösningar, att varje deltagare, i en andaktsfull atmosfär ges möjligheten att uttrycka sig fritt, utan att bli avbruten (något som kan vara en stor utmaning för en del).

Allas idéer kan delas och utvärderas i en anda av uppriktighet och öppenhet. Det västerländska tänkandet – med fokus på individens vinning är en aktiv blockerare för visionen av en ny tidsålder där jag ser för mig kollektiva rådplägningar till det bästa för lokalsamhället, stadsdelen, skolan, företaget och globala institutioner blir vardagsmat.

Vi behöver kreativa lösningar – och inte blockera processen. Något som är så vanligt i dag…

Ta gärna kontakt med ditt närmaste bahá’í-samfund för att ta reda på hur en gruppkonsultation skulle hjälpa din organisation, företag eller institution.

Läs mera om konsultation:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar