2011-10-07

Bahá'í-tillbedjans hus är ett mysterium – det är som 'Abdu'l-Bahá säger: "Byggnadens mysterium är stort och kan ännu ej avslöjas". Ta till exempel modertemplet i Panama. Det ligger på en höjd mellan två av världens stora oceaner. 'Abdu'l-Bahá skrev långt innan bahá'í-templets byggarbeten blev påbörjat att "denna plats kommer att bli mycket betydelsefull i framtiden. När bahá'í-läran en gång grundas där, kommer den att förena Öst och Väst, Nord och Syd".

Sverre Holmsen skrev i sin bok "De Upplysta Horisonterna" att "i dag möts Öst och Väst, i dag förenas himmel och jord, i dag är 'domens dag', om vilka profeterats i Bibel och Koran".

Han skriver vidare "att bahá'í-templen är inte kyrkor, har inga präster, ingen kollektupptagning, ingen nattvärd, inget dop. De är tillägnade Guds enhet, hans profeters enhet och mänsklighetens enhet. Denna enhet innefattar bland annat mångfaldens nio portar genom vilka varje sökare kan finna sin väg från vilket håll han än kommer. Nio är den största enkla siffran, symbol för ljus och helhet. Närmast runt om helgedomen anläggs trädgårdar och springbrunnar. I närheten bygges skolor, bibliotek, universitet, vårdhem etc. Alltsammans finansieras genom frivilliga bidrag endast från anslutna medlemmar och är avsett som gåvor till alla människor.

Templen står öppna för alla och är andliga meditationscentra för en snabbt växande ström av besökare. Trons tempel kommer under den nya eran att byggas i tusental. Enhetens ljus skall upplysa världen.""Poeten Alfred Tennyson (1809-1892) skrev följande rader i "Akbar's Dream", som verkar vara en vision av vår tids bahá'í-tempel:"

'Jag drömde
att sten för sten en helgedom jag byggde,
ett tempel, som varken var pagod, moské eller kyrka,
men högre, enklare, med dörrar alltid öppna
for varje fläkt från himmelen;
och sanning och fred,
kärlek och rättvisa kom och bodde i den.'

"Arnold Toynbee, professor i historia skrev: ’... när … jag passerar bahá'í-templet där (i Wilmette), har jag en känsla av att denna vackra byggnad kan vara ett förebud om framtiden." (1)

Tillbedjans hus, Mashriqu'l-Adhkár är öppna för alla. Varje morgon kommer det att hållas gudstjänster. Det finns inga musikinstrument i templet, sången ska vara utan ackompanjemang. Templets portar är öppna för hela mänskligheten.

(1) Sverre Holmsen, De Upplysta Horisonterna, s. 156-157.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar