2011-10-26

Biståndsprojekt måste ta hänsyn till dygderna

Alla deltagare i biståndsprojekt tar i dag hänsyn till kulturen i landet de arbetar i, och där de driver sitt lilla eller stora projekt. Men hur är det med dygderna? Och varför är dygderna viktiga?

Dygder handlar om moral & etik, och det är en konst. Det hjälper inte att säga “kärlek”, men inte agera och handla kärleksfullt. Vi kan säga det, utan att mena det.

Men för att skapa nya möjligheter för alla måste vi mena det. Det går inte att lära dygder teoretiskt, som en värdslig kunskap. Dygder som kärleksfullhet, mod, tålamod, glädje, medmänsklighet, tillit, andaktsfullhet, kunskap är endast några få av många dygder som barn och vuxna ska hantera under sina liv.

Speciellt biståndsarbete måste ha fokus på dygder. Att inte ha med sig dygderna i bagaget kan skapa katastrofala följder för projektet – och de människor man vill hjälpa.

Det första steget när man planerar ett biståndsprojekt är att ha med dygderna. Det ska vara en dygd-policy, och etik och moral ska vara med som en del av förberedelserna.

Jag tror dygder är universella och av grundläggande betydelse för allt arbete med människor. När deltagarna är observanta på hur dygderna fungerar vill många fantastiska saker hända. Med en kärlig andaktsfull hållning, och med tillit, nyfikenhet till vad som måste komma kan biståndsprojektet ge ett klart bättre resultat till deltagare som uppskattar projektet.

Så uppgiften till ditt biståndsprojekt är:

 • ta reda på alla dygder och gör en dygdkarta
 • inkludera alla dygder i biståndsprojektets delar:
  • handböcker
  • verktyg
  • möten
  • kommunikation
 • uppmuntra att använda dygderna i det dagliga livet
 • ha tålamod

Mitt hopp är det biståndsprojektet du är med vill lyckas och skapa nya oanade möjligheter – att skapa en bättre värld, för dig själv och de du hjälper.

Detta är en del av visionen för en ny värld – som leds av en andlig kraft, där moral och etik är grundstenar och de viktigaste verktygen för allt biståndsarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar