2011-10-10

Kvinnliga entreprenörer inom mikrofinansiering – katalysator för förändring

Över hela världen tar kvinnor nu plats som transformatorer inom organisationer och föreningsliv, företag, familjeliv och på alla samhällsplan. Sedan 50-talet har kvinnors ekonomi ökat – men fortfarande är kvinnor inte ekonomisk jämställda män.

På 80-talet såg programansvariga för projekt inom mikrofinansiering för fattiga kvinnor i Asien och Afrika att det gav bra resultat – kvinnorna hade hög betalningsmoral och de fattiga kunde täcka kostnader för mikrofinansieringen.

En vanlig typ mikrofinansiering är att ge fattiga familjer (speciellt kvinnor) mikrolån för att introducera dem till produktiva aktiviteter och små mikroföretag. Utmaningen – att finansiera mikrolån är utanför traditionella banker och investeringsföretags områden. Det finns 100-tals miljoner låginkomsttagare - entreprenörer i världen och det enda sättet var hjälp från humanitära institutioner och långivare för mikrofinansiering – i stor grad för etablering av kvinnors mikroföretag. (1)

Mikrofinansiering är egentlig inte helt nytt – det har existerat sedan 1700-talet. I dag är återbetalningen av mikrolånen på över 90 %, så det verkar lovande.

Kvinnors roll inom denna mikroekonomi är mycket positiv. Över hela världen har kvinnor de senaste 30-åren ändrat affärsklimatet, stads- och landsbygdsstruktur, utbildningsnivå, hälsovård och bidragit bland annat med praktiskt hantverk och kunskap.

I Afrika producerar 80 % av kvinnorna maten och i Asien, respektive Latin-Amerika är nivån på kvinnors deltagande i matproduktionen 60 och 40 %.

Detta är helt i linje med bahá’í-visionen – där fred i världen kommer som resultat av att kvinnorna deltar – tillsammans med män – inom alla områden av planetens organiserade liv. Bahá’u’lláh fastställer jämlikhet mellan man och kvinna – för alla andra religioner har satt mannen över kvinnan. (2)

1) Role of Women in Microfinance - N.Kavitha MBA, M.Phil,(Ph.D)

2) Utvalda skrifter av ‘Abdu’l-Bahá

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar