2011-10-03

Bahá'í-tempel – tillbedjans hus

Bahai Temple
Bahá'í-templet i Wilmette, Chicago - foto: flickr.com Bob Haarmans

På varje kontinent finns det nu bahá'í-templer eller tillbedjans hus. Detta är helgedomar eller byggnader, öppna för människor av alla trosinriktningar. Denna vecka vill jag skriva lite om bahá'í-tillbedjans hus, historiken och dess bakgrund.

Bahá'u'lláh (1817-1892), bahá'í-trons grundare, förespråkade själv i sin heligaste bok Kitáb-i-Aqdás (uppenbarad omkring 1873) att det skulle byggas ett tillbedjans hus i varje land och stad. Han beskrev Mashriqu'l-Adhkár (arabiska för "gryningsplats till Guds lov") som en niosidig vacker byggnad med kupol.

Siffran nio går igen i konstruktionen och utförande – det ska vara nio trädgårdar, nio fontäner, nio ingångar, nio portaler etc. Runt tillbedjans hus skulle olika byggnader finnas, avsedda till humanitära, sociala och välgörande ändamål.

Det som är karakteristisk är att det inte är några ceremonier eller predikan i tillbedjans hus. Det finns inga prästerskap och de troende kan läsa böner från Bábs och Bahá'u'lláhs skrifter samt de andra av Guds budbärare (bland annat Moses, Krishna, Zoroaster, Buddha, Jesus, Muhammed).

Det första tillbedjans hus byggdes i Ishqábád i Ryssland år 1908, och år 1912 invigde Bahá'u'lláhs son 'Abdu'l-Bahá (1844-1921) platsen där det första tillbedjans hus i Amerika senare skulle byggas. Det pågår i dag byggarbeten på det senaste tillskottet, ett bahá'í-tempel i Chile.

Bahá'í-tempel finns i dag på följande orter:

  • Wilmette, Chicago
  • Kampala, Uganda
  • Sydney, Australia
  • Frankfurt, Tyskland
  • Panama City, Panama
  • Tiapapata, Samoa
  • Delhi, India

Det planeras för ytterligare framtida tillbedjans hus i Teheran, Iran; Santiago, Chile; Haifa, Israel; Eliot, Maine och ett flertal ytterligare platser.

På mina utlandsresor har jag besökt baha'í-tillbedjans hus i Sydney, Chicago och New Delhi. En mycket intressant upplevelse på helt olika platser, som skiljer sig geografiskt, kulturellt och religiöst. Det var inga som samlade in pengagåvor, kollektupptagning eller sålde religiösa produkter inne i eller omkring bahá'í-templen; något som är vanligt i förbindelse med andra kyrko- och tempelbesök.

Det finns sedan 1980-talet(?) en tempeltomt för ett framtida svensk bahá'í-tempel i Sollentuna utanför Stockholm.

Bahá'u'lláhs vision är att barn och vuxna ska komma tillsammans och lovprisa Gud i dessa tillbedjans hus och att en atmosfär av andlighet och kreativitet ska upplysa världen från dessa ljuspunkt, dessa fredens helgedomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar